Läslyftet i skolan

Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor med hjälp av en kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare och förskollärare.

 

Det här får du

• Fördjupa dina kunskaper om språk-, läs- och skrivutveckling
• Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor
• Pröva nya arbetssätt i undervisningen

Kort om Läslyftet

Det här är Läslyftet

Vad

Kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivutveckling.

För vem

Lärare i grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, lärare och förskollärare i förskoleklass samt skolbibliotekarier.

Hur

Genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material i form av moduler på Lärportalen.

Besök Lärportalen

Gå till lärportalen

Var

Kompetensutvecklingen sker lokalt på skolan  och är tätt knuten till ordinarie arbete.

Omfattning

Att arbeta med en modul för skolan tar cirka 30 timmar.  Under det läsår huvudmannen får statsbidrag för handledare i skolan ska deltagarna arbeta med två moduler. Om ni inte ansökt eller beviljats statsbidrag kan kompetensutvecklingen starta när ni vill.

Planera och organisera för Läslyftet i skolan

Läslyftet genomförs kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare. Det är rektor och förskolechef som tillsammans med huvudman skapar de organisatoriska förutsättningarna för insatsen. Hur ofta och när man ses för kollegiala träffar bestäms av rektor och förskolechef i samverkan med lärare och förskollärare.

Planera och organisera för Läslyftet i skolan (963 kB) Översikt av samtliga moduler i Läslyftet i skolan (527 kB)

Planera och organisera för Läslyftet i förskolan

Mer om Läslyftet i förskolan

Det här händer läsåret 2017/18

Inledande konferens för handledare i Läslyftet i skolan läsåret 2017/18

Den inledande konferensen syftar till att inspirera och informera inför arbetet med Läslyftet. Dagen kommer att handla bland annat om kompetensutvecklingsmodellen, handledarrollen och modulerna. Forskningsledare Ann S Pihlgren kommer att föreläsa och du får möjlighet att träffa representanter från handledarutbildningen. Det kommer också att erbjudas tillfällen till samtal exempelvis om utmaningar man kan ställas inför i rollen som handledare.

Målgrupp

Handledare inom grund- och gymnasieskolan, samt motsvarande skolformer, vars huvudmän beviljats statsbidrag för handledare inom Läslyftet för läsåret 2017/18.

Orter och datum

15/5 Malmö, Clarion Live
22/5 Arlanda, Clarion Arlanda
23/5 Karlstad, Karlstad CCC
24/5 Göteborg, Svenska mässan
29/5 Stockholm, Münchenbryggeriet

Konferensdagen pågår mellan klockan 10.00-16.30 (preliminär tid) med registrering och fika från klockan 09.00.

Anmäl dig 23 mars - 26 april

Länk till anmälan skickades med e-post den 23 mars. Konferensen är kostnadsfri och inkluderar fika och lunch under dagen. Vänligen observera att Skolverket inte bokar eller bekostar resor och logi. 

Frågor om innehållet i konferensen?
Vänligen kontakta laslyftet@skolverket.se

Frågor om t ex lokaler och mat?
Vänligen kontaktaskolverket@reachem.se

Inledande konferens för rektorer inom Läslyftet i skolan och Specialpedagogik för lärande

Nu har du som skolledare möjlighet att anmäla dig till en inledande konferens som fokuserar på hur du i din roll kan planera, organisera och följa upp kompetensutvecklingsinsatserna Läslyftet och Specialpedagogik för lärande under läsåret 2017/18.

Under dagen får du ta del av information från Skolverket och lyssna till Lars Svedbergs föreläsning ”Pedagogiskt ledarskap – vad är viktigt för det som är viktigt?”. Du ges också möjlighet till fördjupande samtal med andra skolledare. Konferensen gästas även av rektorer och handledare som delar med sig av sina erfarenheter.

Målgrupp

  • Skolledare inom grund- och gymnasieskolan vars huvudmän beviljats statsbidrag för handledare inom Läslyftet eller Specialpedagogik för lärande för läsåret 2017/18.
  • Språk-, läs- och skrivutvecklare som har deltagit, deltar eller kommer att delta i NCS utbildning och vars huvudmän beviljats statsbidrag för handledare inom Läslyftet eller Specialpedagogik för lärande för läsåret 2017/18.

Orter och datum

Göteborg 25 april (Clarion Hotel Post)
Stockholm 26 april (Clarion Sign)
Arlanda 3 maj (Clarion Hotel Arlanda)
Malmö 4 maj (Clarion Hotel Live)

En uppföljning av arbetet med kompetensutvecklingsinsatserna erbjuds våren 2018.

Anmälningslänk skickas direkt till din mejl - kontakta annars din huvudman

Anmälan till konferensen öppnar den 29 mars 2017. Anmälningslänken skickas direkt till din mejl. Kontakta din huvudman om du inte har fått mejlet. Du väljer själv vilken ort du önskar delta på. Antalet platser är begränsade, först till kvarn gäller.

Anmälan för tillfälle 1 och 2 stänger 18 april.
Anmälan för tillfälle 3 och 4 stänger 25 april.

Konferensen är kostnadsfri och inkluderar fika och lunch under dagen. Vänligen observera att Skolverket inte bokar eller bekostar resor och logi.

Program

Program inledande rektorskonferenser 2017 (60 kB)

Kontakta oss vid frågor

Har du övriga frågor som rör konferensen är du välkommen att kontakta oss via e-post laslyftet@skolverket.se.

Inspirationsdag om Läslyftet i skolan (för handledare)

Välkommen till Skolverkets inspirationsdag om handledning inom Läslyftet i skolan!

Inspirationsdagens syfte är att stötta och inspirera dig i din roll som handledare i Läslyftet. Dagen innehåller föreläsningar om handledningens grunder, om grupper och grupprocesser samt om satsningen Läslyftet och skolutveckling. Du får även möjlighet att ställa frågor om Läslyftet och handledning direkt till Skolverket och föreläsarna, samt tillfälle att utbyta erfarenheter med andra deltagare.

För vem

Konferensen vänder sig till dig som ska vara handledare under läsåret 2017/18, men som inte tidigare har gått eller ska gå Läslyftets handledarutbildning.

Orter och datum

Malmö 15 augusti Clarion Hotel & Congress Malmö Live
Stockholm 22 augusti Clarion Hotel Stockholm (vid Skanstull)
Göteborg 24 augusti Clarion Hotel Post

Program

Kommer. Konferensen startar kl.09.00 och avslutas kl.16.00. Registrering från kl. 08.30.

Anmälan öppen 2 maj - 30 maj

Anmälan är öppen 2 maj - 30 maj. Anmlningslänk publiceras här 2 maj.

Konferensen är kostnadsfri och inkluderar lunch och fika. Resor och eventuell logi bekostas inte av Skolverket.

OBS!
Inspirationsdagen ställs in om antalet anmälda understiger 50 deltagare. Avvakta därför tills du fått bekräftelse på att konferensen blir av innan du bokar resa och logi.

Kontakta oss vid frågor

För frågor om konferensens innehåll kontakta laslyftet@skolverket.se

Det här händer läsåret 2016/17

Presentationer från konferenserna

Göteborg - Ildico Hellman & Anna Lindblom, Skolverket (2,4 MB)

Stockholm - Ildico Hellman & Anna Lindblom, Skolverket (2,6 MB)

Göteborg - Jan Håkansson, Linköpings universitet (1,6 MB)

Stockholm - Jan Håkansson, Linköpings universitet (1,6 MB)

Rektorer som under läsåret 2016/17 leder Läslyftet med statsbidrag är välkomna till någon av de två uppföljande endagskonferenser som arrangeras i mars 2017.

Konferensen hålls på två orter:

  • Stockholm, 21 mars 2017 (Münchenbryggeriet)
  • Göteborg, 27 mars 2017 (Clarion Hotel Post)

Stöd för rektor att leda utvecklingsarbete

Syftet med konferensen är att inspirera och stödja dig som rektor att leda ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete utifrån Läslyftet. Under konferensdagen får du ta del av information från Skolverket och lyssna till Jan Håkansson föreläsning ”Skolutvecklingens ledarskap – strategier och innehåll, möjligheter och utmaningar”. Du ges också möjlighet att genom gruppdiskussioner med kollegor dela erfarenheter som rör årets arbete med Läslyftet. Konferensen gästas också av skolledare som delar med sig av sina erfarenheter.

Personlig inbjudan gäller

För att kunna delta i konferensen ska du ha fått en personlig inbjudan. Saknar du en sådan kontakta din huvudman.

Kontakta oss vid frågor

Har du övriga frågor som rör konferensen är du välkommen att kontakta oss via e-post laslyftet@skolverket.se.

Program för konferensen (878 kB)

Statsbidrag

De huvudmän som planerar att delta i Läslyftet har möjlighet att ansöka om statsbidrag, både för skolan och förskolan. Bidraget syftar till att frigöra tid för handledaren att vara ett stöd för lärargrupperna i det kollegiala lärandet.  Läs mer om statsbidrag för Läslyftet i skolan

Läs mer om statsbidrag för Läslyftet i förskolan

Utvärdering 

Utvärderingen av Läslyftets huvudomgång startade hösten 2015. Den utförs av Umeå universitet i samarbete med Göteborgs universitet, Oslo universitet och Karlstad universitet samt i samråd med Skolverket. Syftet med utvärderingen är att generera kunskap som möjliggör förbättringar av Läslyftet och som kan vara till nytta för Skolverket och för huvudmän i genomförandet av liknande satsningar. Utvärderingen presenteras i skriftliga delrapporter samt i en slutrapport med planerad publicering i juni 2018. Delrapporterna finns publicerade i Skolverkets publikationsdatabas. Där finns också utvärderingen av Läslyftets utprövningsomgång 2014/15.

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) utvärderar Läslyftets effekter på elevers måluppfyllelse, framförallt vad gäller resultat på de nationella proven.

Till publikationsdatabasen

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Kunskaper och värden.

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast granskad: 2017-04-18