Läslyftet i skolan

Läslyftet i skolan ger dig som lärare möjlighet att utveckla undervisningen tillsammans med kollegor med hjälp av moduler i språk-, läs- och skrivdidaktik.

Det här får du

• Fördjupa dina kunskaper om språk-, läs- och skrivutveckling
• Samtala med kollegor om forskning och undervisning
• Pröva nya arbetssätt i praktiken

Läslyftet i skolan

Sök statsbidrag i januari!

Ansökan för både förskola och skola är öppen 1 januari - 1 februari 2018.

Ansök statsbidrag till Läslyftet i skolan

Ansök statsbidrag till Läslyftet i förskolan

Det här är Läslyftet i skolan

Vad

Kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivutveckling.

För vem

Lärare i grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, lärare och förskollärare i förskoleklass samt skolbibliotekarier.

Hur

Genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material i form av moduler på Lärportalen. Det går att delta både med och utan statsbidrag, läs mer om bidraget längre ner på sidan.

Besök Lärportalen

Gå till lärportalen

Var

Kompetensutvecklingen sker lokalt på skolan  och är tätt knuten till ordinarie arbete.

Omfattning

Att arbeta med en modul för skolan tar cirka 30 timmar.  Under det läsår huvudmannen får statsbidrag för handledare i skolan ska deltagarna arbeta med två moduler. Om ni inte ansökt eller beviljats statsbidrag kan kompetensutvecklingen starta när ni vill.

Planera och organisera för Läslyftet i skolan

Framsidan av broschyren Planera och organisera för Läslyftet i skolan

Diskussionsunderlag

Läslyftet genomförs kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare. Det är rektor som tillsammans med huvudman skapar de organisatoriska förutsättningarna för insatsen. Hur ofta och när man ses för kollegiala träffar bestäms av rektor i samverkan med lärare.

Planera och organisera för Läslyftet i skolan (1,7 MB)

Modulöversikt för Läslyftet i skolan

Modulöversikt

Här får du en sammanställning över samtliga moduler som är valbara för er som får statsbidrag inom Läslyftet i skolan. Modulöversikt för Läslyftet i skolan (527 kB)

Presentera Läslyftet på din skola

Ladda ner bildspelet Välkommen till Läslyftet i skolan! (3,8 MB)

Det här händer läsåret 2017/18

Presentationer från tillfällena

Läslyftet i skolan - Skolverket (7,2 MB)

Handledningens grunder (1,5 MB)

------------------------------------------------------------------------

Välkommen till Skolverkets inspirationsdag om handledning inom Läslyftet i skolan!

Inspirationsdagens syfte är att stötta och inspirera dig i din roll som handledare i Läslyftet. Dagen innehåller föreläsningar om handledningens grunder, om grupper och grupprocesser samt om satsningen Läslyftet och skolutveckling. Du får även möjlighet att ställa frågor om Läslyftet och handledning direkt till Skolverket och föreläsarna, samt tillfälle att utbyta erfarenheter med andra deltagare.

För vem

Konferensen vänder sig till dig som ska vara handledare under läsåret 2017/18, men som inte tidigare har gått eller ska gå Läslyftets handledarutbildning.

Redan deltagit på inledande konferens?

Innehållet under inspirationsdagen är i stora delar detsamma som på Läslyftets inledande konferenser för handledare. Du som deltagit på en inledande konferens behöver därför inte delta på en inspirationsdag. 

Orter och datum

Malmö 15 augusti - INSTÄLLD PGA FÅ ANMÄLDA
Stockholm 22 augusti Clarion Hotel Stockholm (vid Skanstull)
Göteborg 24 augusti Clarion Hotel Post

Program

Kommer. Konferensen startar kl.10.00 och avslutas kl.16.00. Registrering från kl. 09.00.

Förlängd anmälningstid - anmäl dig senast 15 augusti!

Gå direkt till anmälan

Konferensen är kostnadsfri och inkluderar lunch och fika. Resor och eventuell logi bekostas inte av Skolverket.

Kontakta oss vid frågor

För frågor om konferensens innehåll kontakta laslyftet@skolverket.se

Handleda vidare

Handleda vidare består av hel- eller halvdagsträffar under hösten -17 och våren -18 där du som deltar får lyssna på föreläsningar om handledning och kollegialt lärande samt föreläsningar inom språk-, läs- och skrivdidaktik. Du får också möjlighet att utbyta erfarenheter och skapa nätverk med andra deltagare.

Målgrupp

Lärare, förstelärare och lektorer som:

  • tidigare har haft ansvar för att leda ämnesdidaktiska diskussioner i språk-, läs- och skrivutveckling
  • eller varit handledare i Läslyftet. 

Mer om Handleda vidare (Lärportalen)

Handledarutbildning för lärare vars huvudmän beviljats statsbidrag

De handledare som skolan får statsbidrag för har möjlighet att få platser på Läslyftets handledarutbildning läsåret 2017/18. Utbildningen hålls vid ett lärosäte och den består av en kombination av föreläsningar, gruppdiskussioner samt praktiska övningar i att handleda. Utbildningen är kostnadsfri och inkluderar lunch och kaffe. Vid tvådagarstillfällen ingår även middag på kvällen (dag 1). Kostnader för eventuella resor och hotell ingår ej.

Läs mer om utbildningen på Lärportalen

Konferrensserien är avslutad

Här är presentationer från tillfällena:

Inledande konferens för handledare - Skolverkets presentation (9,2 MB)

Handledaruppdraget - Ann S. Pihlgren (1,9 MB)

--------------------------------------------
Den inledande konferensen syftar till att inspirera och informera inför arbetet med Läslyftet. Dagen kommer att handla bland annat om kompetensutvecklingsmodellen, handledarrollen och modulerna. Forskningsledare Ann S Pihlgren kommer att föreläsa och du får möjlighet att träffa representanter från handledarutbildningen. Det kommer också att erbjudas tillfällen till samtal exempelvis om utmaningar man kan ställas inför i rollen som handledare.

Program

Se programmet för samtliga tillfällen (37 kB)

Målgrupp

Handledare inom grund- och gymnasieskolan, samt motsvarande skolformer, vars huvudmän beviljats statsbidrag för handledare inom Läslyftet för läsåret 2017/18.

Orter och datum

15/5 Malmö, Clarion Live
22/5 Arlanda, Clarion Arlanda
23/5 Karlstad, Karlstad CCC
24/5 Göteborg, Svenska mässan
29/5 Stockholm, Münchenbryggeriet

Konferensdagen pågår mellan klockan 10.00-16.30 med registrering och fika från klockan 09.00.

Anmäl dig 23 mars - 26 april

Länk till anmälan skickades med e-post den 23 mars. Konferensen är kostnadsfri och inkluderar fika och lunch under dagen. Vänligen observera att Skolverket inte bokar eller bekostar resor och logi. 

Frågor om innehållet i konferensen?
Vänligen kontakta laslyftet@skolverket.se

Frågor om t ex lokaler och mat?
Vänligen kontaktaskolverket@reachem.se

Presentationer från konferenserna

Inledande rektorskonferens – Skolverket (7,7 MB)

Inledande rektorskonferens - Lars Svedberg (1,4 MB)

 Konferensserien är avsutad

Nu har du som skolledare möjlighet att anmäla dig till en inledande konferens som fokuserar på hur du i din roll kan planera, organisera och följa upp kompetensutvecklingsinsatserna Läslyftet och Specialpedagogik för lärande under läsåret 2017/18.

Under dagen får du ta del av information från Skolverket och lyssna till Lars Svedbergs föreläsning ”Pedagogiskt ledarskap – vad är viktigt för det som är viktigt?”. Du ges också möjlighet till fördjupande samtal med andra skolledare. Konferensen gästas även av rektorer och handledare som delar med sig av sina erfarenheter.

Målgrupp

  • Skolledare inom grund- och gymnasieskolan vars huvudmän beviljats statsbidrag för handledare inom Läslyftet eller Specialpedagogik för lärande för läsåret 2017/18.
  • Språk-, läs- och skrivutvecklare som har deltagit, deltar eller kommer att delta i NCS utbildning och vars huvudmän beviljats statsbidrag för handledare inom Läslyftet eller Specialpedagogik för lärande för läsåret 2017/18.

Orter och datum

Göteborg 25 april (Clarion Hotel Post)
Stockholm 26 april (Clarion Sign)
Arlanda 3 maj (Clarion Hotel Arlanda)
Malmö 4 maj (Clarion Hotel Live)

En uppföljning av arbetet med kompetensutvecklingsinsatserna erbjuds våren 2018.

Anmälningslänk skickas direkt till din mejl - kontakta annars din huvudman

Anmälan till konferensen öppnar den 29 mars 2017. Anmälningslänken skickas direkt till din mejl. Kontakta din huvudman om du inte har fått mejlet. Du väljer själv vilken ort du önskar delta på. Antalet platser är begränsade, först till kvarn gäller.

Anmälan för tillfälle 1 och 2 stänger 18 april.
Anmälan för tillfälle 3 och 4 stänger 25 april.

Konferensen är kostnadsfri och inkluderar fika och lunch under dagen. Vänligen observera att Skolverket inte bokar eller bekostar resor och logi.

Program

Program inledande rektorskonferenser 2017 (60 kB)

Kontakta oss vid frågor

Har du övriga frågor som rör konferensen är du välkommen att kontakta oss via e-post laslyftet@skolverket.se.

Utvärdering 

Utvärderingen av Läslyftets huvudomgång startade hösten 2015. Den utförs av Umeå universitet i samarbete med Göteborgs universitet, Oslo universitet och Karlstad universitet samt i samråd med Skolverket. Syftet med utvärderingen är att generera kunskap som möjliggör förbättringar av Läslyftet och som kan vara till nytta för Skolverket och för huvudmän i genomförandet av liknande satsningar. Utvärderingen presenteras i skriftliga delrapporter samt i en slutrapport med planerad publicering i juni 2018. Delrapporterna finns publicerade i Skolverkets publikationsdatabas. Där finns också utvärderingen av Läslyftets utprövningsomgång 2014/15.

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) utvärderar Läslyftets effekter på elevers måluppfyllelse, framförallt vad gäller resultat på de nationella proven.

Till publikationsdatabasen

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Kunskaper och värden.

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast granskad: 2018-01-05