Läslyftet i skolan

Läslyftet i skolan ger dig som lärare möjlighet att utveckla undervisningen tillsammans med kollegor med hjälp av moduler i språk-, läs- och skrivdidaktik.

Det här får du

• Fördjupa dina kunskaper om språk-, läs- och skrivutveckling
• Samtala med kollegor om forskning och undervisning
• Pröva nya arbetssätt i praktiken

Läslyftet i skolan

Det här är Läslyftet i skolan

Vad

Kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivutveckling.

För vem

Lärare i grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, lärare och förskollärare i förskoleklass samt skolbibliotekarier.

Hur

Genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material i form av moduler på Lärportalen. Det går att delta både med och utan statsbidrag, läs mer om bidraget längre ner på sidan.

Gå till lärportalen

Var

Kompetensutvecklingen sker lokalt på skolan och är tätt knuten till ordinarie arbete.

Omfattning

Att arbeta med en modul för skolan tar cirka 30 timmar. Under det läsår huvudmannen får statsbidrag för handledare i skolan ska deltagarna arbeta med två moduler. Om ni inte har ansökt eller beviljats statsbidrag kan kompetensutvecklingen starta när ni vill.

Planera och organisera för Läslyftet i skolan

Framsidan av broschyren Planera och organisera för Läslyftet i skolan

Diskussionsunderlag

Läslyftet genomförs kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare. Det är rektor som tillsammans med huvudman skapar de organisatoriska förutsättningarna för insatsen. Hur ofta och när man ses för kollegiala träffar bestäms av rektor i samverkan med lärare.

Planera och organisera för Läslyftet i skolan (1,7 MB)

Modulöversikt för Läslyftet i skolan

Modulöversikt

Här får du en sammanställning över de moduler som är valbara för er som får statsbidrag inom Läslyftet i skolan. Du kan också läsa om modulerna på Lärportalen. 

Ladda ner modulöversikten (666 kB)

Se alla moduler på Lärportalen

Presentera Läslyftet på din skola

Ladda ner bildspelet Välkommen till Läslyftet i skolan! (3,8 MB)

Det här händer läsåret 2018/19

De handledare som skolan får statsbidrag för har möjlighet att få platser på Läslyftets handledarutbildning läsåret 2018/19. Utbildningen hålls vid ett lärosäte och den består av en kombination av föreläsningar, gruppdiskussioner samt praktiska övningar i att handleda. Utbildningen är kostnadsfri och inkluderar lunch och kaffe. Vid tvådagarstillfällen ingår även middag på kvällen (dag 1). Kostnader för eventuella resor och hotell ingår ej.

Läs mer om handledarutbildningen

Handleda vidare består av hel- eller halvdagsträffar under hösten -18 och våren -19 där du som deltar får lyssna på föreläsningar om handledning och kollegialt lärande samt föreläsningar inom språk-, läs- och skrivdidaktik. Du får också möjlighet att utbyta erfarenheter och skapa nätverk med andra deltagare.

Utbildningen är kostnadsfri och inkluderar lunch och kaffe. Kostnader för eventuella resor och hotell ingår ej.

Läs mer om Handleda vidare

Det här händer läsåret 2017/18

Handleda vidare

Handleda vidare består av hel- eller halvdagsträffar under hösten -17 och våren -18 där du som deltar får lyssna på föreläsningar om handledning och kollegialt lärande samt föreläsningar inom språk-, läs- och skrivdidaktik. Du får också möjlighet att utbyta erfarenheter och skapa nätverk med andra deltagare.

Målgrupp

Lärare, förstelärare och lektorer som:

  • tidigare har haft ansvar för att leda ämnesdidaktiska diskussioner i språk-, läs- och skrivutveckling
  • eller varit handledare i Läslyftet. 

Mer om Handleda vidare (Lärportalen)

Handledarutbildning för lärare vars huvudmän beviljats statsbidrag

De handledare som skolan får statsbidrag för har möjlighet att få platser på Läslyftets handledarutbildning läsåret 2017/18. Utbildningen hålls vid ett lärosäte och den består av en kombination av föreläsningar, gruppdiskussioner samt praktiska övningar i att handleda. Utbildningen är kostnadsfri och inkluderar lunch och kaffe. Vid tvådagarstillfällen ingår även middag på kvällen (dag 1). Kostnader för eventuella resor och hotell ingår ej.

Läs mer om utbildningen på Lärportalen

Utvärdering

Utvärderingen av Läslyftets huvudomgång startade hösten 2015. Den utförs av Umeå universitet i samarbete med Göteborgs universitet, Oslo universitet och Karlstad universitet samt i samråd med Skolverket. Syftet med utvärderingen är att generera kunskap som möjliggör förbättringar av Läslyftet och som kan vara till nytta för Skolverket och för huvudmän i genomförandet av liknande satsningar. Utvärderingen presenteras i skriftliga delrapporter samt i en slutrapport med planerad publicering i juni 2018. Delrapporterna finns publicerade i Skolverkets publikationsdatabas. Där finns också utvärderingen av Läslyftets utprövningsomgång 2014/15.

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) utvärderar Läslyftets effekter på elevers måluppfyllelse, framförallt vad gäller resultat på de nationella proven.

Till publikationsdatabasen

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Kunskaper och värden.

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast granskad: 2018-05-18