Matematiklyftet

Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor med hjälp av Matematiklyftet - en kompetensutvecklingsinsats i matematikdidaktik för lärare och förskollärare. Insatsen är den största som gjorts i ett enskilt skolämne någonsin i Sverige - bli en del av den du också.

Matematiklyftet med handledning på webben

Om du som huvudman har få lärare eller av geografiska skäl har svårt att skapa grupper finns möjligheten att ansöka om Matematiklyftet med handledning på webben.

Kollegiala träffar på webben

Lärarna har kollegiala träffar på webben istället för på fysiska platser. Insatsen kan därmed genomföras oavsett var i landet läraren befinner sig. Handledaren kommer från Högskolan Dalarna och det är även via högskolans lärplattform som de kollegiala samtalen genomförs. Materialet är de matematikmoduler som finns på Lärportalen.

Matematiklyftet med handledning på webben har ett begränsat antal platser. Varje grupp kommer att bestå av 8-10 deltagande lärare och en handledare. Gruppen får handledning på webben 24-30 timmar per modul, fördelade på 16 träffar från oktober 2018 till mars 2019. Det erbjuds dessutom en gemensam introduktion för både lärare och rektorer. Grupperna sätts samman av Skolverket och Högskolan Dalarna.

Val av omfattning och modul

I ansökan ska du som huvudman ange vilket av nedan alternativ varje enskild lärare önskar genomföra. Träffarna sker på tisdagar eller torsdagar kl 15.00-16.30.

Lärarna läser en modul från oktober 2018 till mars 2019:

Alternativ 1. Matematikundervisning med digitala verktyg I, åk 1–3, tisdagar
Alternativ 2. Problemlösning åk 1-3, torsdagar

Alternativ 3. Matematikundervisning med digitala verktyg I, åk 4-6, torsdagar
Alternativ 4. Problemlösning åk 4-6, tisdagar

Alternativ 5. Matematikundervisning med digitala verktyg I åk 7-9, tisdagar
Alternativ 6. Problemlösning åk 7-9, torsdagar

Alternativ 7. Matematikundervisning med digitala verktyg I gy, torsdagar
Alternativ 8. Undervisa matematik utifrån problemlösning gy, tisdagar

Alternativ 9. Vuxendidaktiska perspektiv, torsdagar

Tekniska förutsättningar

Varje kollegial träff sker via en webbaserad lärplattform. För att delta i utbildningen räcker det med grundläggande IT-kompetens. Läraren behöver ha tillgång till stationär eller bärbar dator, trådbunden internetuppkoppling med bredbandshastighet på minst 0,5 Mbit/s, USB-headset med mikrofon samt webbkamera med USB-kontakt.

Anmälan senast den 26 april 2018

Det är huvudman som anmäler. Det finns två dokument till stöd vid anmälan, dels en lista över skolenhetskoder, dels en översikt över de frågor som ställs i anmälan.

Sista anmälningsdag är den 26 april 2018.

Länk till anmälan - Matematiklyftet med handledning på webben

Lista över skolenhetskoder (337 kB)

Översikt över frågor i anmälan till Matematiklyftet med handledning på webben (228 kB)

Urval

Om det blir fler sökande än det finns platser så prioriteras huvudmännen i följande ordning:

  1. Huvudmän som inte tidigare har deltagit i, eller fullföljt Matematiklyftet.
  2. Huvudmän med färre än fem deltagare.

Handledarutbildning 2018/19

Under läsåret 2018/19 finns möjlighet att utbilda handledare för kollegialt lärande i matematik. Syftet med utbildningen är att utveckla förmågan att handleda lärargrupper som arbetar med modulerna i matematik. Matematiklärare kan gå utbildningen vid Malmö universitet, Stockholms universitet eller via webben.

Målgrupp

Handledarutbildningen riktar sig till matematiklärare som arbetar i grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.

För att vara behörig till handledarutbildningen ska läraren:

  • ha legitimation i matematik,
  • ha minst fyra års erfarenhet av att undervisa i matematik,
  • vara anställd hos huvudmannen antingen tillsvidare eller under den tid utbildningen pågår,
  • handleda en grupp lärare som genomför en modul, helst under den period då handledarutbildningen pågår,
  • inte tidigare ha genomgått handledarutbildningen genom Skolverket.

Handledarutbildning i Malmö och Stockholm

Utbildningen hålls på Malmö universitet och Stockholms universitet på uppdrag av Skolverket. Utbildningen startar i september 2018 och pågår till maj 2019. Den omfattar åtta dagar fördelat på fyra tillfällen.

Handledarutbildning via webben

För matematiklärare finns också möjlighet att gå en webbaserad handledarutbildning via Högskolan Dalarna. Grundtanken med en webbaserad utbildning är att deltagarna ska kunna genomföra den där de befinner sig.

Handledarutbildningen inleds med två utbildningsdagar i 6-7 september 2018 förlagda på Högskolan Dalarna. Därefter omfattar utbildningen tio webbaserade träffar under läsåret 2018/19. Träffarna sker måndag-fredag på eftermiddagstid. Utbildningen sker via en webbaserad lärplattform.

För att kunna gå den webbaserade utbildningen krävs stationär eller bärbar dator, trådbunden internetuppkoppling med bredbandshastighet på minst 0,5 Mbit/s, USB-headset med mikrofon samt webbkamera med USB-kontakt.

Anmälan senast 26 april 2018

Det är huvudman som anmäler. Det finns två dokument till stöd vid anmälan, dels en lista över skolenhetskoder, dels en översikt över de frågor som ställs i anmälan.

Sista anmälningsdag är den 26 april 2018.

Anmäl lärare till handledarutbildning 2018/19

Lista över skolenhetskoder (337 kB)

Översikt över frågor i anmälan handledarutbildning 2018/19 (248 kB)

Urval

Handledarutbildningen vid Malmö universitet och Stockholms universitet för lärare i matematik är gemensam med handledarutbildningen för lärare i naturvetenskap och teknik. Om det blir fler sökande än det finns platser prioriteras huvudmän med låga studieresultat i samverkan med Skolverkets uppdrag Samverkan för bästa skola.

Handledarutbildningen via webben är endast för matematiklärare och har ett begränsat antal platser. Om det blir fler sökande än det finns platser prioriteras huvudmän med låga studieresultat i samverkan med Skolverkets uppdrag Samverkan för bästa skola.

Det här är Matematiklyftet

Vad

Kompetensutveckligsinsats i didaktik för dig som undervisar i matematik

För vem

Lärare som arbetar i grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, särskild utbildning för vuxna, kommunal vuxenutbildning samt lärare och förskollärare som arbetar i förskola och förskoleklass.

Hur

Kollegialt lärande med stöd av handledare och material på Lärportalen. Materialet diskuteras, aktiviteter planeras och prövas därefter i den egna undervisningen.

Var

Genomförs lokalt på den egna skolan eller förskolan.

Omfattning

Materialet finns fritt tillgängligt så ni kan därmed starta när ni vill. Att arbeta med en modul tar cirka 30 timmar under en till två terminer. Förskolans och förskoleklassens moduler är längre och tar därmed cirka 45 timmar under två till tre terminer.

Planera och organisera för kollegialt lärande

Kompetensutvecklingsinsatsen inom Matematiklyftet är tänkt att genomföras kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare. Det är rektor som tillsammans med huvudmannen skapar organisatoriska förutsättningar för insatsen.

Planera och organisera för kollegialt lärande - Matematiklyftet (607 kB)

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Kunskaper och värden.

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast granskad: 2018-02-06