Utbildning modersmålslärare i minoritetsspråk

Du som talar samiska, meänkieli eller romani chib kan under 2017 gå distansutbildningar för att bli modersmålslärare i ett nationellt minoritetsspråk.

Därför ska du delta i utbildning för blivande modersmålslärare i nationella minoritetsspråk

Du får kunskap för att kunna arbeta som lärare i ett nationellt minoritetsspråk. Du bidrar till att ett nationellt minoritetsspråk bevaras och utvecklas i Sverige

FILM: Utbildning för lärare i nationella minoritetsspråk (tid 3:14)
Filmen berättar vad som krävs för att du ska kunna bli modersmålslärare i de nationella minoritetsspråken, vad utbildningen innehåller och hur den går till. Den berättar också hur själva anmälan görs.

Se en längre film som berättar om satsningen på att utbilda modersmålslärare i de nationella minoritetsspråken. Lärare och kursdeltagare berättar om de möjligheter utbildningen leder till och ger exempel på hur undervisningen går till (tid: 9:48)

Längre film om utbildningen

Informationsblad om bakgrunden till satsningen på utbildning för lärare i nationella minoritetsspråk (50 kB)

För vem?

Du som talar ett nationellt minoritetsspråk Du behöver inte vara lärare idag.

Hur?

Utbildningarna läser du på distans med ett antal studieträffar per termin.

Var?

Romani chib vid Södertörns högskola

Mäenkieli vid Stockholms universitet

Samiska vid Umeå universitet

Omfattning

Individuell studieplan. Kvartsfart eller halvfart på distans under 2017, studier anpassade efter deltagarens behov och förutsättningar.

Anmälan till utbildning

Om du inte arbetar på en skola idag så vänder du dig till din kommun och den enhet där som har ansvar för utbildningsfrågor. Det är kommunen som anmäler dig.

Om du redan arbetar på en skola ska du prata med din arbetsgivare. Det är din arbetsgivare/huvudman som anmäler dig genom att göra en intresseanmälan. Huvudmän kan ansöka om statsbidrag för att finansiera och stödja

Blankett för ansökan om utbildning för modersmålslärare i nationella minoritetsspråk (43 kB)

Statsbidrag som söks av huvudmän för deltagare i utbildningssatsningen

Kontakta oss

Om du har generella frågor om utbildning för att arbeta som modersmålslärare i nationella minoritetsspråk kontakta undervisningsråd Lena Ålander på Skolverket.

E-post till Lena Ålander

Om du har frågor om specifika utbildningar, kontakta respektive lärosäte.

Samiska vid Umeå universitet
Kontaktperson: Ingela Valfridsson
E-post till Ingela Valfridsson

Mäenkieli vid Stockholms universitet
Kontaktperson: Sari Pesonen
E-post till Sari Pesonen

Romani chib vid Södertörns högskola
Kontaktperson: Chistina Rodell Olgac
E-post till Christina Olgac

Mer om minoritetsspråk & modersmål


Inspiration och stödmaterial för den som undervisar i ett nationellt minoritetsspråk
Modersmål

Den här insatsen ingår i det nationella skolutvecklingsprogrammet Styrning och ledning.

Läs mer om nationella skolutvecklingsprogram

Universitets- och högskolerådet (UHR) vill bidra till att hålla de nationella minoritetsspråken levande och inspirera till att läsa dem på universitet och högskola.

Mer om de nationella minoritetsspråken på UHR:s webbplats
 

Senast granskad: 2017-03-07