Fler behöriga lärare i samiska

Under hösten 2018 startar Skolverket nya uppdragsutbildningar för att öka graden av behöriga lärare i samiska.

Bild på lärare som hjälper en elev att läsa.

Utbildningen för lärare i samiska vänder sig både till legitimerade lärare som saknar behörighet i samiska och till obehöriga lärare utan lärarexamen, men med kunskaper och tidigare studier i samiska.

Deltagare ska alltså kunna läsa kurser för att bli behöriga i samiska eller en kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, för att få en lärarexamen.

Om utbildningen

Utbildningen individanpassas och utgår från varje deltagares behov och förutsättningar. Tidigare studier och erfarenhet/kompetens värderas genom validering.

Studierna genomförs vanligen på distans och på deltid med någon eller några fysiska studieträffar, och kan variera från 7,5 hp/termin och upp till heltidsstudier. Studieorter kan också variera beroende på deltagarnas önskemål.

Utbildningen är kostnadsfri

Skolverket lämnar statsbidrag till arbetsgivaren, kommunen/huvudmannen, för deltagares kostnader i samband med utbildningen, som exempelvis resor, kurslitteratur och boende samt eventuella vikariekostnader och tjänstledighet för studier.

För mer information om utbildningen

Kontakta samiska@skolverket.se.

Bild på lärare som pratar med en elev.

Senast granskad: 2018-05-25