Mötesplats sfi 2017

Mötesplats sfi 2017 är en möjlighet att träffa kollegor och utbyta erfarenheter av att utveckla verksamheten med fokus på kvalitet, individanpassning och flexibilitet.

Syftet med mötesplatsen är att anordnare av kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) ska mötas för att dela erfarenheter som stöd för utveckling av verksamheterna.

Målgrupp

Rektorer, lärare och andra som arbetar med utveckling av sfi, såväl i kommuner som på folkhögskolor, hos anordnare på entreprenad och inom Kriminalvården.

Innehåll och program

  • Information om Skolverkets arbete med kursplanen i sfi och andra uppdrag som rör sfi-utbildningen.
  • Information om Skolverkets övriga relevanta satsningar inom vuxenutbildningen.
  • Erfarenhetsutbyte med kollegor

Programmet för Mötesplats sfi 2017 kommer att uppdateras eftersom, under hösten 2017.

Tid och plats

  • Gävle, 20 november                                                                            
  • Skellefteå, 23 november                                               
  • Örebro, 28 november                                                    
  • Göteborg, 29 november                                                
  • Malmö, 1 december                                                                            
  • Stockholm, 8 december                                                

Anmälan

Anmälan till mötesplatserna öppnar under augusti månad och görs då via länk på denna sida.

Mötesplats sfi 2017 är kostnadsfri, men antalet platser är begränsat. Om intresset för mötesplatserna är stort kan Skolverket komma att begränsa antalet deltagare från varje anordnare.

Skolverket bjuder på lunch och fika under dagen. Eventuella resor till och från mötesplatserna betalar deltagare själva.

Kontakt

Frågor om mötesplatsens innehåll ställs till undervisningsråd Ulrika Perry, ulrika.perry@skolverket.se eller Inger Bergendorff, inger.bergendorff@skolverket.se

Senast granskad: 2017-06-16
Innehållsansvar: Ulrika Perry