Mötesplats sfi 2017

Mötesplats sfi 2017 är en möjlighet att träffa kollegor och utbyta erfarenheter kring angelägna sfi-frågor och hur verksamheten kan utvecklas med fokus på kvalitet, individanpassning och flexibilitet.

Syftet med mötesplatsen är att anordnare av kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) ska få aktuell information och mötas för att dela erfarenheter som stöd för utveckling av verksamheterna.

Målgrupp

Rektorer, lärare och andra som arbetar med utveckling av sfi, såväl i kommuner som på folkhögskolor, hos anordnare på entreprenad och inom kriminalvården.

Innehåll och program

  • Aktuell information om kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.
  • Information om Skolverkets övriga uppdrag kring nyanlända vuxna inom vuxenutbildningen.
  • Workshops; komvuxutredningen, språk och kunskapsutvecklande arbetssätt och kvalitetsutveckling inom sfi.
  • Erfarenhetsutbyte med kollegor.

Hålltider

09.00–10.00        Registrering och fika
10.00–12.00        Aktuell information om sfi
12.00–13.00        Lunch
13.00–15.45        Workshops
15.45–16.00        Dagen avslutas

Tid och plats

  • Gävle, 20 november
  • Skellefteå, 23 november
  • Örebro, 28 november
  • Göteborg, 29 november
  • Malmö, 1 december
  • Stockholm, 8 december

Anmälan

Anmälan till mötesplatserna görs här.

Mötesplats sfi 2017 är kostnadsfri, men antalet platser är begränsat. Om intresset för mötesplatserna är stort kommer Skolverket att begränsa antalet deltagare från varje verksamhet. Anmälan är bindande. Vid förhinder, avboka din anmälan eller överlåt din plats till en kollega. Vid utebliven avanmälan debiteras en administrativ avgift på 500 kr.

Skolverket bjuder på lunch och fika under dagen. Eventuella resor till och från Mötesplats sfi 2017 betalar deltagare själva.

Kontakt

Frågor om mötesplatsens innehåll ställs till ulrika.perry@skolverket.se eller inger.bergendorff@skolverket.se

Senast granskad: 2017-06-16
Innehållsansvar: Vuxenutbildningsenheten