Motverka rasism och främlingsfientlighet i förskolan och skolan

Kursen är ett stöd i förskolans och skolans arbete med att motverka och bemöta rasism och främlingsfientlighet genom kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Kursen har en verksamhetsnära uppbyggnad och utgår ifrån skolans demokratifrämjande uppdrag. Nästa anmälningsperiod är den 18 april – 28 maj.

Motverka rasism och främlingsfientlighet
(Bild: Forum för levande historia)

Därför gör vi kursen

Skolverket och Forum för levande historia ger kursen i samarbete med tio lärosäten. Den syftar till att stärka förskolans och skolans arbete med att motverka och bemöta olika former av främlingsfientlighet och rasism. Kursdeltagarna tar med kunskaper från kursen i verksamhetens likabehandlingsarbete och stärker sin förmåga och kompetens att leda samtal om kontroversiella frågor med barn och elever samt i kollegiet. Kursen ger deltagarna perspektiv på rasism, främlingsfientlighet och mångfald i historien och i dag. Målet är att kursdeltagarna utvecklar kunskaper i att bedriva och utveckla ett långsiktigt systematiskt och lokalt förankrat arbete.

Ni kan delta

Skolhuvudmän, förskolechefer och rektorer, lärare, förskollärare och fritidspersonal i förskola, förskoleklass, skola och fritidshem samt personal i elevhälsa och vägledning/SYV.

Då och där

Kursen omfattar fyra campusförlagda heldagsträffar fördelade över höstterminen 2017. Dessa träffar inkluderar föreläsningar, seminarier och övningar. Däremellan bedrivs självstudier i form av webbföreläsningar, litteraturstudier och kursuppgifter.

Kursen ges vid följande lärosäten

Du ser preliminära datum för campusträffar hösttermin 2017 nedan. Vi uppdaterar och fastställer datumen så snart vi får besked från lärosäten.

 • Umeå universitet    6 sept., 11 okt., 15 nov. och 12 jan. 2018
 • Malmö högskola    7 sept., 5 okt., 9 nov. och 14 dec.
 • Örebro universitet    5 sept., 4 okt., 9 nov. och 8 dec.
 • Uppsala universitet    5 sept., 5 okt., 8 nov. och 6 dec.
 • Linköpings universitet (Campus Norrköping) 8 sept., 9 okt., 7 nov. och 7 dec.
 • Södertörns högskola   26 sept., 19 okt., 27 nov. och 18 jan. 2018
 • Linnéuniversitetet    11 sept. , 9 okt., 13 nov. och 11 dec.
 • Karlstads universitet    8 sept., 6 okt., 13 nov. och 1 dec.
 • Luleå tekniska universitet    4 sept., 11 okt., 15 nov. och 12 jan. 2018
 • Stockholms universitet    15 sept., 13 okt., 17 nov. och 8 dec.
 • Göteborgs universitet     31 aug., 26 sept., 25 okt. och 7 dec.

Förskolechef/rektor ansvarar

All forskning om skolutveckling visar att förskolechefens eller rektorns ledarskap och engagemang för ett utvecklingsarbete är avgörande för om det får effekt eller inte.

Förskolechef/rektor:

 • ansvarar för anmälan av 3-6 kursdeltagare. Dessa ska ges möjlighet att fullfölja kursen och därefter även fortsätta att driva arbetet i verksamheten
 • ser till att kursdeltagarna är informerade om innebörd och omfattning av kursen
 • kommer överens med kursdeltagarna om lämpliga tillfällen för aktiviteter i verksamheten, kopplade till kursen
 • ger goda förutsättningar i form av tid för kursdeltagarna att delta i kurstillfällena, läsa kurslitteraturen och genomföra de uppgifter kursen innehåller

Anmälan

Här går det bara att anmäla sig till kursen på Luleå tekniska universitet och Linnéuniversitetet, för övriga är anmälan stängd. Anmälan ska göras av rektor eller förskolechef (se ovan) på länken nedan.   Anmäl till Motverka rasism och främlingsfientlighet

Information och frågor

skolverket@reachem.se

I samverkan med

Forum för levande historia
Senast granskad: 2017-05-31