Fortbildning om nyanländas lärande

Lärares och annan personals kompetens är viktig för att stärka nyanlända elevers möjligheter att nå målen i skolan.

Under 2018 startar två nya utbildningar:

  • modersmålsundervisning
  • studiehandledning på modersmålet
    Mer information kommer under våren på denna sida.

Utbildningar och kurser

För studiehandledare

Studiehandledning på modersmål

För team som arbetar med nyanlända elever

Nyanlända elevers skolframgång

För lärare, studiehandledare och rektor

Webbkurs Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

För lärare och studie- och yrkesvägledare

Att vägleda nyanlända elever

Att vägleda nyanlända vuxna

Senast granskad: 2017-05-17