Fortbildning om nyanländas lärande

Lärares och annan personals kompetens är viktig för att stärka nyanlända elevers möjligheter att nå målen i skolan.

Under 2018 startar två nya utbildningar

  • Studiehandleda på modersmål
  • Undervisa i modersmål

Utbildningar och kurser

För studiehandledare

Studiehandleda på modersmål

För modersmålslärare

Undervisa i modersmål

För lärare, studiehandledare och rektor

Webbkurs Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

För lärare och studie- och yrkesvägledare

Att vägleda nyanlända vuxna

Senast granskad: 2018-03-27