Att vägleda nyanlända elever - Fulltecknad

Det är oerhört viktigt för elevernas motivation att ha en förståelse för det svenska skolsystemet och att vara medveten om vilka valmöjligheter som finns. God studie- och yrkesvägledning ger stöd så att eleverna kan ta sig igenom utbildningsväsendet och vidare ut i arbetslivet.

vägleda nyanlända elever

Därför ska du delta

  • Få kännedom om hur studie- och yrkesvägledning utgör en helhet för nyanlända elever genom undervisning, vägledningssamtal och informationsinsatser.
  • För att kunna redogöra för och jämföra olika internationella utbildnings- och arbetsmarknadssystem.
  • För att få kunskap om hur du utifrån nyanlända elevers perspektiv kan observera, analysera och kritiskt reflektera över vägledningssamtal.

Vad

Kursen innehåller moment som centrala begrepp, internationella perspektiv på utbildningssystem, språk, status och identitet, samtalsmetodik och erfarenheter av migration, samt nyanlända elevers rättigheter. Innehållet är verksamhetsnära, direkt användbart och ger verktyg för det dagliga arbetet.

För vem

Studie- och yrkesvägledare i grundskolan och på gymnasiet.

Hur

  • Nätbaserad distanskurs
  • Möjlighet att samköra olika inriktningar, till exempel mot grundskola och gymnasium.

Deltagandet är kostnadsfritt. Kurslitteratur står deltagarna själva för.

Omfattning

Kvartsfart. Deltagare väljer själva att antingen ta ut 7,5 högskolepoäng eller ett intyg, vid godkänd eximination.

Anmälan till kursen

Kursen är fulltecknad
 

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande
Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast granskad: 2017-08-07