Webbkurs om kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

Gå en kostnadsfri kurs online och bli bättre på att kartlägga dina nyanlända elevers kunskaper. Du kan gå den enskilt och tillsammans med kollegor i valfri takt.

Vad ger kursen?

Från 15 april är det obligatoriskt att använda Skolverkets kartläggningsmaterial steg 1 och 2. Genom kursen lär du dig hur en kartläggning kan genomföras, hur beslutsprocessen går till och hur resultatet från kartläggningen kan användas för planering av undervisningen.

För vem?

Du kan gå kursen enskilt och tillsammans med kollegor. Kursen är till för alla som är delaktiga i arbetet med nyanlända elever inom de obligatoriska skolformerna. Även personal i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kan gå kursen.
Kursen är i huvudsak för

  • rektorer
  • lärare
  • studiehandledare

När?

Du kan starta webbkursen när du vill och du kan själv välja takten. Det tar cirka 20 timmar att göra hela webbkursen.

Ingen anmälan behövs

För att gå kursen registrerar du dig och skapar ett konto på webben

Skapa ett konto och sätt igång!

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande.

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast granskad: 2016-12-12
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner