Praktisk kurs för sfi-lärare som undervisar vuxna med kort eller ingen skolbakgrund

Skolverket i samarbete med Nationellt centrum för andraspråk bjuder in till kostnadsfri kurs för dig som är sfi-lärare och undervisar elever med kort skolbakgrund. Kursen ges på flera orter i landet och består av sex träffar med start september 2017 fram till september 2018.

Genomgående i kursen berörs utmaningar som du som sfi-lärare möter i din vardag med vuxna elever som har kort (eller ingen) skolbakgrund. Grunden för kursen är det stödmaterial inom grundläggande litteracitet med fem didaktiska områden som Skolverket tagit fram och publicerat under 2016-17:

 • grunder i skriftspråksutveckling
 • lärarens roll
 • modersmålets roll
 • texter i vardagslivet
 • digitala verktyg

Grundläggande litteracitet för vuxna med svenska som andra språk

Fokus i kursen är att ta del av aktuell forskning och direkt praktiskt tillämpbara övningar i din undervisning. Mellan träffarna prövar, använder och utvärderar du metodiska redskap genom kollegialt utvecklingsarbete. På träffarna ges utrymme för att reflektera och föra fördjupade diskussioner, samt se möjligheter till att använda nya arbetssätt, metoder och strategier. Denna processorienterade kurs ger dig och dina kollegor tid att bearbeta och fördjupa er i de områden/teman som ingår. Kursen kräver även reflektions- och utvärderingstid mellan kursträffarna.

När

Kursen startar i september 2017 och består av sex träffar fram till september 2018. Kursen ges på flera orter i landet och kommer att äga rum september, november, januari, mars, maj och avslutas med en återträff september 2018.

Ort & datum

 • FULLT! Borlänge, Quality Hotel Galaxen onsdag 10 jan 2018 (övriga datum 12 mars, 16 maj, 5 sept)
 • FULLT! Luleå, Clarion Hotel Sense torsdag 11 jan 2018 (övriga datum 15 mars, 17 maj, 6 sept)
 • FULLT! Stockholm 2, 7A Centralen torsdag 11 jan 2018 (övriga datum 15 mars, 17 maj, 06 sept)
 • FULLT! Växjö, Elite Hotel Park Konserthus tisdag 9 jan 2018 (övriga datum 12 mars, 15 maj, 4 sept)
 • FULLT! Arlanda, Clarion Hotel tisdag 9 jan 2018 (övriga datum 13 mars, 15 maj, 4 sept)
 • FULLT! Stockholm, 7A Centralen onsdag 10 jan 2018 (övriga datum 14 mars, 16 maj, 5 sept)
 • FULLT! Göteborg 1, Hotel Riverton tisdag 9 jan 2018 (övriga datum 13 mars, 15 maj, 4 sept)
 • FULLT! Göteborg 2, Hotel Riverton onsdag 10 jan 2018 (övriga datum 14 mars, 16 maj, 5 sept)
 • FULLT! Malmö 1, Malmö Börshus tisdag 9 jan 2018 (övriga datum 13 mars, 15 maj, 4 sept)
 • FULLT! Malmö 2, Malmö Börshus onsdag 10 jan 2018 (övriga datum 14 mars, 16 maj, 5 sept)

Anmälan

Ta med hela arbetslaget och bygg ut ditt nätverk med sfi-lärare från andra skolor och närliggande kommuner. Samordna anmälan via rektor.

Tid för anmälan är slut

Varmt välkomna!

Senast granskad: 2017-06-27
Innehållsansvar: Ulrika Perry