Språksprånget

Utveckla din undervisning i moderna språk tillsammans med dina kollegor. Pröva aktiviteter direkt i undervisningen med Språksprånget – en kompetensutvecklingsinsats för lärare i moderna språk.

Därför ska du delta i Språksprånget

Det här är Språksprånget

Så här går kompetensutvecklingen till

Handledarutbildning inom Språksprånget ht 2018

Detta händer under 2018/19

Därför ska du delta i Språksprånget

  • Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor
  • Sätt ditt eget lärande i fokus genom att ta del av klassrumsnära forskning
  • Pröva aktiviteter direkt i din egen undervisning

Det här är Språksprånget

Vad?

Kompetensutvecklingsinsats i didaktik för dig som undervisar i moderna språk, främst spanska, franska eller tyska. Språksprånget kommer att innehålla fyra moduler: muntlig interaktion, skriftlig produktion och interaktion, receptiva färdigheter och interkulturell kompetens. Inom varje modul ryms åtta delar, som i sin tur planeras med olika perspektiv i fokus. Perspektiven är till exempel digitalisering, ordinlärning, grammatik, bedömning, tillgänglighet, strategier, individens språkinlärning och motivation. Muntlig interaktion kommer att vara först ut. Modulerna kommer att utarbetas av universitet i samarbete med språklärare som granskar och prövar materialet och deltagarna kommer själva att kunna välja studietakt.

För vem?

Lärare som arbetar i grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning.

Hur?

Kompetensutvecklingen sker genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på Lärportalen. Ni diskuterar innehållet, planerar lektionsaktiviteter och prövar dem sedan i den egna undervisningen.

Var?

Aktiviteterna inom Språksprånget genomförs antingen inom den egna skolan eller mellan skolor inom samma eller olika huvudman. Deltagarna kan arbeta via fysiska träffar och/eller internet. Materialet kommer från höstterminen 2018 att finnas tillgängligt på Lärportalen.

Gå till Lärportalen

Så här går kompetensutvecklingen till

Kompetensutvecklingsinsatsen inom Språksprånget är tänkt att genomföras kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare. Det är rektor som tillsammans med huvudmannen skapar organisatoriska förutsättningar för insatsen.  Att arbeta med Språksprånget kan ta olika lång tid, beroende på vilken studietakt just din skola bedömer som lämplig. Mer information och länk till förslag på olika studietakt kommer inom kort. 

Handledarutbildning inom Språksprånget ht 2018

Du som är legitimerad språklärare kan mellan 25 april och 25 maj ansöka om att gå en handledarutbildning i språkdidaktik och samtalsmetodik under ht 2018. Utbildningen äger rum vid Stockholms universitet på institutionen för språkdidaktik. Under kursen, som utgörs av åtta dagar fördelade på fyra tillfällen jämnt över året, lär du dig mer om språkdidaktik inom området muntlig interaktion, samt om samtalstekniker för att handleda kollegor. Under kursen ges både möjlighet till att utveckla dina teoretiska perspektiv samt att delta i praktiska arbetsseminarierdär du själv handleds av erfarna samtalsledare och språkdidaktiker.

Handledarutbildningen startar parallellt med att de första delarna av Språksprånget publiceras på Lärportalen, eftersom de som går handledarutbildningen behöver ha grupper att handleda samtidigt. Om skolor redan har samtalshandledare som utbildats under till exempel Läslyftet, Matematiklyftet eller NT-satsningen, kan dessa fungera väl även som samtalshandledare inom Språksprånget. Skolverket står för kostnaden av kursen, men skolorna behöver själva stå för tiden det tar att deltaga, samt eventuella resor och övernattningar för den personen.

Mer information om ansökningsförfarandet kommer att finnas här och i Skolverkets nyhetsbrev under april.

Detta händer under 2018/19

25 april - 25 maj: Anmälan till Språksprångets handledarutbildning.

Aug: Kompetensutvecklingsinsaten Språksprånget introduceras på Lärportalen. Handledarutbildningen startar.

Nov: Språklärargalan anordnas i Stockholm och Umeå.

Kontakt

För information och frågor om innehåll och insatser som rör skolutveckling och moderna språk, kontakta:

nspmodernasprak@skolverket.se

Senast granskad: 2018-03-09