Krav för att få undervisa

Enligt huvudregeln får endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning bedriva undervisningen.

En legitimerad lärare eller förskollärare har ansvar för den undervisning som han eller hon bedriver. Detsamma gäller lärargrupper som inte har eller behöver ha legitimation, till exempel modersmålslärare och lärare i yrkesämnen.

Skolverket ska efter ansökan ge legitimation till en lärare eller förskollärare som har en behörighetsgivande examen. Legitimationen visar vilken behörighet en lärare eller förskollärare har.

Undantag från kravet på legitimation och behörighet för att bedriva undervisning i vissa fall

Annan erfarenhet

Utöver lärare eller förskollärare får det i undervisningen i fritidshemmet och förskolan finnas annan personal. De ska ha en utbildning eller erfarenhet som främjar elevernas eller barnens utveckling och lärande. De kan exempelvis vara fritidspedagoger och barnskötare.

Annan undervisning än språkundervisning på engelska

Lärare som inte har legitimation får trots det bedriva annan undervisning än språkundervisning på engelska, om läraren har en utländsk examen som motsvarar en svensk lärarexamen och har kompetens att undervisa på engelska.

Waldorf

För att en lärare ska få bedriva undervisning i fristående skolor med den särskilda pedagogiska inriktningen Waldorf krävs inte att läraren har lärarlegitimation.

Fritidshemmet

För att en lärare ska få bedriva undervisning i fritidshemmet krävs inte att läraren är legitimerad. Dock krävs att läraren har en svensk eller utländsk högskoleutbildning som är avsedd för arbete som fritidspedagog eller motsvarande.

Om legitimerad lärare eller förskollärare saknas eller andra särskilda skäl

Om det inte finns någon att tillgå inom huvudmannens organisation som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning, eller om det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna eller barnen får en annan lärare eller förskollärare bedriva undervisningen. En sådan lärare eller förskollärare ska vara lämplig att bedriva undervisningen och i så stor utsträckning som möjligt ha en utbildning som motsvarar den utbildning som är behörighetsgivande.

Lärarlegitimation Juridiskt PM

Senast granskad: 2015-09-23
Innehållsansvar: Avdelningen för handläggning