Så ansöker du om legitimation

Du som har en lärar- eller förskollärarexamen har möjlighet att ansöka om en legitimation. Du kan ansöka om legitimation med svensk eller utländsk examen och det finns möjlighet att komplettera din legitimation med fler behörigheter än det som din examen ger dig.

Ansök om legitimation

Ansök med svensk examen Ansök med utländsk examen Ansök om att komplettera din legitimation

Ansökningsavgift

Det kostar 1 500 kronor att ansöka om en lärar- eller förskollärarlegitimation. Om du är legitimerad lärare eller förskollärare och vill komplettera legitimationen med fler behörigheter kostar det 750 kronor.

När och hur betalar jag ansökningsavgiften?

När din ansökan är registrerad skickar vi en bekräftelse till dig. I meddelandet finns information om hur du går tillväga för att betala ansökningsavgiften. Betalinformationen baseras på de uppgifter som du har lämnat i ansökningsformuläret.

Varför tar Skolverket ut en ansökningsavgift?

Ansökningsavgiften är beslutad av regeringen och är avsedd för att täcka Skolverkets kostnader för handläggningen. Avgiften skiljer sig åt beroende på om du ansöker för första gången eller om du vill komplettera din legitimation med ytterligare behörigheter vid ett senare tillfälle.

Handläggningstid

Handläggningstiden är mellan 2-4 månader för dig som ansöker om lärar- och förskollärarlegitimation med svensk examen. För dig med utländsk lärar- eller förskollärarexamen är den aktuella handläggningstiden 4-6 månader. 

Handläggningstiden för din ansökan beror på vilken typ av examen du har och vilka behörigheter du ansökt om. Den påverkas också av om din ansökan är komplett när den kommer in till Skolverket. Saknas det uppgifter i din ansökan påverkar det handläggningstiden negativt. För vissa lärare där ärendet kräver en extern validering av yrkeskunskaper eller utländska studier kan det förekomma att handläggningstiden överstiger 4 månader. 

Senast granskad: 2017-01-03
Innehållsansvar: Avdelningen för handläggning