Ansök om att komplettera din legitimation

Du kan ha rätt att komplettera din legitimation med fler behörigheter. Det som vanligtvis ligger till grund för att kunna komplettera legitimationen är behörighetsgrundande studier. I dagsläget finns också tidsbestämda övergångsregler som öppnar upp för fler möjligheter.

Ansök om att komplettera din legitimation på Skolverkets nya webbplats
Motsvarande information som på den här sidan finns på vår nya webbplats, som är under uppbyggnad. Gå gärna in och titta.

Utöka legitimation med fler behörigheter på beta.skolverket.se

Ange behörigheter du vill ha utöver examen

Utgångspunkten är att du får den behörighet som följer av din behörighetsgivande examen. Du kan också ha rätt till fler behörigheter utöver vad som följer av din examen. Det kan till exempel gälla studier som du genomfört efter att du har fått din legitimation samt undervisnings- och yrkeserfarenhet.

Tänk på att i vissa fall kan du ansöka om behörighet i samma ämne i flera skolformer. Det gäller till exempel gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Ange alla skolformer och eventuella årskurser du ansöker om behörighet för i ett ämne.

Om du ansöker om behörigheter utöver din examen måste du berätta vilka de är och bifoga ett intyg för varje enskild behörighet som du ansöker om. Skolverket prövar sedan om du har rätt till de behörigheter du angett.

Läs mer om hur du kan komplettera din legitimation med fler behörigheter

Intyg som krävs för att komplettera legitimationen

Om du vill bli behörig i ämnen som inte framgår av din examen ska du skicka med intyg som styrker exempelvis högskoleutbildning eller undervisnings- och yrkeserfarenhet.

 • Utbildningsbevis eller studieintyg från avslutade högskolestudier i Sverige eller utomlands.
 • Utdrag ur Ladok (högskolornas gemensamma system för dokumentation av studieresultat), för att intyga kompletterande studier i Sverige. Ett Ladok-utdrag kan dock inte ersätta ett examensbevis.

Undervisningserfarenhet

Intyg över undervisningserfarenhet i Sverige eller vid svenska utlandsskolor Använd dig av Skolverkets blankett gällande erfarenhetsintyg. Intyget ska vara underskrivet av rektor, förskolechef eller huvudmannen för den eller de skolor där du har undervisat.

Undervisningserfarenhet förskolan (387 kB)
Undervisningserfarenhet grundskolenivå (425 kB)
Undervisningserfarenhet gymnasienivå (527 kB)

Intyg för behörighet i vissa ämnen

Exempel på intyg som du kan bifoga:

 • Utbildningsbevis eller studieintyg från avslutade högskolestudier i Sverige eller utomlands
 • Tjänstgöringsintyg där det tydligt framgår vilken befattning, arbetsuppgifter och tidsperiod du arbetat med relevans för ämnet
 • Yrkesbevis/certifikat/branschutbildning

Exempel:

Sally har en två-årig yrkeshögskoleutbildning i fotografi utöver sin gymnasielärarexamen. Hon har mångåriga kunskaper som motsvarar ämnesplanen i fotografisk bild genom att även ha arbetat som fotograf, både som frilans och genom arbete på en tidningsredaktion under tre år. Detta styrks av inskickade handlingar så som tjänstgöringsintyg, rekommendationsbrev från kunder, studieintyg över yrkeshögskoleutbildning och registeringsbevis från Bolagsverket över näringsverksamhet

Läs mer om krav för behörighet i vissa ämnen

Intyg för behörighet i yrkesämnen

Exempel på intyg som du kan bifoga:

 • Tjänstgöringsintyg
 • Yrkesbevis exempelvis inom el och bygg, fartygsbefäl, sjökapten, pilot
 • Legitimation som exempelvis sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut
 • Gesällbrev/yrkesprov
 • KY/YH-utbildningar
 • Intyg över eget företag (utdrag från Skatteverket/Bolagsverket/revisor)

Exempel:

Aron har en lärarexamen och har arbetat som frisör i många år. Han har sökt behörighet i ämnet hantverk med inriktning mot frisör. För att visa på sin yrkeskompetens väljer Aron bland annat att skicka in ett intyg från tidigare arbetsgivare och flera rekommendationsbrev. Eftersom han även haft ett företag så bifogar han en F-skattesedel från Skatteverket.

Läs mer om krav för behörighet i yrkesämnen

Ansökningsavgift

Det kostar 750 kronor att ansöka om att komplettera din lärar- eller förskollärarlegitimationen med fler behörigheter.  

När din ansökan om komplettering är registrerad skickar vi ett bekräftelsemeddelande till dig. I meddelandet finns information om hur du går tillväga för att betala ansökningsavgiften.

Avgiften är beslutad av regeringen och ska täcka Skolverkets kostnader för handläggningen.

Ansök här

Ansök om att komplettera din legitimation med fler behörigheter

Senast granskad: 2016-03-08
Innehållsansvar: Avdelningen för handläggning