Fortbildning för skolledare

Genom vår befattningsutbildning får du bra förutsättningar för att leda och styra din verksamhet. Kompetenta ledare gynnar också skolans kvalitet i kommunen eller den fristående skolan. Efter befattningsutbildningen kan rektorer fördjupa sig ytterligare i pedagogiskt ledarskap. Utifrån era lokala behov erbjuder vi även långsiktig och flexibel kompetensutveckling.

Senast granskad: 2018-04-12