Bedömning och betygssättning

Vi erbjuder fortbildning och kompetensutveckling inom bedömning och betygssättning.

Webbkurser om bedömning och betyg 

För lärare i årskurs 4–6 i grundskolan, sameskolan, specialskolan och grundsärskolan

I början av höstlovsveckan publiceras en ny kurs som fokuserar på betygssättning i lägre åldrar. 

Webbkurs om betyg för lärare i årskurs 4-6

För lärare och skolledare i årskurs 7–9, gymnasial utbildning och vuxenutbildningen

Kursen som är framtagen tillsammans med Karlstad universitet med professor Christian Lundahl som vetenskaplig ledare, motsvarar en studietid på ca 30-40 timmar. Kursen har funnits tillgänglig sedan några år tillbaka och stänger den 19 januari 2018. 

Webbkurs om bedömning och betyg för lärare i årskurs 7-9, gymnasial utbildning och vuxenutbildning

Senast granskad: 2017-10-31