Fortbildning om nyanländas lärande

Rektors, lärares och annan personals kompetens är viktig för att stärka nyanlända elevers möjligheter att nå målen i skolan.

Utbildningar och kurser

För rektor, lärare och studiehandledare med flera

För rektor, lärare och studiehandledare

Webbkurs om kartläggning av nyanlända elevers kunskap

Senast granskad: 2017-04-18
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation