Kurser om studie- och yrkesvägledning

Bygg på din kompetens. Här finns kurser som startar hösten 2017.

Studie och yrkesvägledare

Kreativ processledarutbildning för studie- och yrkesvägledare

Migration, nyanlända och vägledning

Studie och yrkesvägledare och lärare

Studie- och yrkesvägledning i en ny tid

Studie och yrkesvägledare, lärare, rektorer med flera

Normkritisk pedagogik för vägledning- Tala om arbetslivet

Studie- och yrkesvägledning i migration- Nyanländas övergångar och inkludering

Motverka rasism och främlingsfientlighet

Kontakt

syv@skolverket.se

Nationella skolutvecklingsprogram

De här insatserna ingår i programmet "Skola och arbetsliv samt vidare studier"

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast granskad: 2017-04-19