Kreativ processledarutbildning för studie- och yrkesvägledare

Stärk din yrkesroll som kreativ processledare i arbetet med studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar.

Därför ska du delta

  • Få ökade kunskaper om processledning, förhållningssätt och arbetssätt
  • Stärka din kompetens att leda kreativa möten, processer och workshops med kollegor, elever och representanter från arbetslivet.
  • Tillsammans med skolledare utbyta erfarenheter och utveckla samarbete.

Vad

Kursen består till stor del av praktiska övningar, där du får:

  • träna ditt ledarskap,
  • ta del av forskningsbaserade verktyg som stimulerar till kreativitet och delaktighet,
  • planera och genomföra en workshop i den egna verksamheten och som stöd ges handledning och återkoppling,

Skolverket medverkar under en halvdag och din skolledare blir inbjuden att delta i syfte att stärka det gemensamma uppdraget SYV som hela skolans ansvar.

För vem

Studie- och yrkesvägledare

Anmälan

Anmälan behöver förankras med din skolledare.
En sökande per anmälan. Antal platser är begränsat till 25.
Ett urval kommer att göras efter ansökningstidens slut.
Kursen anordnas av Mälardalens högskola

Kontakt

För frågor om antagning: syv@skolverket.se

För frågor om kursinnehåll: annika.lofgren@mdh.se

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet "Skola och arbetsliv samt vidare studier"

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast granskad: 2017-04-26