Ledarskap i gruppvägledning

Gruppvägledning kan vara mycket utvecklande för gruppdeltagarna i deras utveckling och framtidsplanering om gruppledaren har en god kompetens.

Därför ska du delta

Få kunskaper i att inspirera, kommunicera, låta alla komma till tals på sina villkor, hålla fokus, förhandla, hålla ramar, lyssna professionellt i gruppsammanhang, samt tydligt leda gruppen.

Det här får du

Förmåga att verka för ”empowerment”, där gruppmedlemmarna ökar sin tilltro till sin egen förmåga att påverka framtiden.

Vem         

Studie och yrkesvägledare, lärare, skolledare, kuratorer, specialpedagoger och skolpsykologer.

Vad 

Om grupprocesser, ledarskap, gruppsamtalsfärdigheter i syfte att leda kvalificerad gruppvägledning. I kursen ligger tyngdpunkten i att träna att leda grupper med laborationsövningar i studios med kvalificerat feed-back av lärare och deltagare. Under hemperioden utför gruppdeltagarna gruppvägledning och prövar lämpliga gruppvägledningsövningar i syfte att utveckla sin grupp. Gruppdeltagarna genomför också ett grupparbete på Skype med de andra deltagarna.

Kursledare: Svea Maria Kuoppa och Cecilia Stigedahl Stenberg

Var

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet.

Omfattning

Datum för vt 2018: dagar 22 – 23 mars och 19 – 20 april 2018

Anmälan

Sista anmälningsdag är 31 januari 2018. 

Länk till anmälan

Senast granskad: 2016-12-08