Migration, nyanlända och vägledning, anmälan är stängd

Innehåll

Kursen problematiserar vägledning av elever som inte är födda i Sverige, samt av nyanlända elever. Några av de teman som belyses är förståelse för ”det svenska” i förhållande till andra system, kulturkompetens, föräldrasamverkan och självmedvetenhet.

För vem

Studie- och yrkesvägledare i grund- och gymnasieskola

Var

Malmö högskola

Omfattning

Föreläsningar med diskussioner, presentationer och exempel. Viss litteraturläsning samt verksamhetsnära uppgifter på den egna skolan som genomförs i tiden mellan campusdagarna ingår.

Den 21/2 och 22/2 samt 21/3 2018.

Anmälan

Anmälan senast 11 december 2017.
En sökande per anmälan. Antalet platser är begränsat. Ett urval kommer att göras efter anmälningstidens slut.
 

Länk till anmälan

Kontakt

För frågor om antagning: syv@skolverket.se

För frågor om kursinnehåll: kristin.andersson@mah.se

Kursen anordnas av Malmö högskola

Nationella skolutvecklingsprogram

De här insatserna ingår i programmet "Skola och arbetsliv samt vidare studier"

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast granskad: 2017-05-16