Normkritisk pedagogik för vägledning- Tala om arbetslivet

Innehåll

Kursen ger en inblick i hur vi bättre kan möta föreställningar om normer, samt utveckla metoder för ett mer normkritiskt förhållningssätt i det vägledande samtalet. Kursen ger också en inblick i begrepp och termer, samt knyter an till hur teori kan bli praktik. Övningar och metoder prövas och reflekteras.

För vem

Studie- och yrkesvägledare, lärare och rektorer.

Var

Varberg onsdag 18/10 kl 13-17, torsdag 19/10 kl 9-16.

Omfattning

Campusträffar i Varberg under 1,5 dag. Ingen övrig tid.

Anmälan senast 31 maj

En sökande per anmälan. Antalet platser är begränsat. Ett urval kommer att göras efter anmälningstidens slut.

Länk till anmälan

Kontakt

För frågor om antagning: syv@skolverket.se

För frågor om kursinnehåll: kristin.andersson@mah.se

Kursen anordnas av Malmö högskola

Nationella skolutvecklingsprogram

De här insatserna ingår i programmet "Skola och arbetsliv samt vidare studier"

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast granskad: 2017-05-16