Normkritisk pedagogik för vägledning- Tala om arbetslivet

Innehåll

Kursen ger en inblick i hur vi bättre kan möta föreställningar om normer, samt utveckla metoder för ett mer normkritiskt förhållningssätt i det vägledande samtalet. Kursen ger också en inblick i begrepp och termer, samt knyter an till hur teori kan bli praktik. Övningar och metoder prövas och reflekteras.

För vem

Studie- och yrkesvägledare, lärare och rektorer.

Var och när

Varberg, 24 oktober, 13.00 -17.00, 25 oktober, 09.00-16.00, 2018

Anmälan

En sökande per anmälan. Antalet platser är begränsat. Ett urval kommer att göras efter anmälningstidens slut.

Sista anmälningsdag: 15 maj

Till anmälan

Kontakt

För frågor om antagning: syv@skolverket.se

Nationella skolutvecklingsprogram

De här insatserna ingår i programmet "Skola och arbetsliv samt vidare studier"

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast granskad: 2017-05-16