Studie- och yrkesvägledning i en ny tid

Innehåll

Vad händer med undervisningen, samtalen och studie- och yrkesorienterande i aktiviteter som webbaseras? Utbildningen ger deltagarna en inblick i hur man kan använda IKT (informations- och kommunikationsteknik) och sociala medier i ett samarbete mellan studie- och yrkesvägledare och lärare, för att stärka det gemensamma uppdraget – studie- och yrkesorientering – hela skolans ansvar.

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska kunna planera och genomföra ett webbaserat studie- och yrkesorienterade inslag i verksamheten och att de förvärvar kunskaper så att de kan hantera vägledande/handledande kommunikation som sker utanför det traditionella rummet.

För vem

Vägledare och lärare. Prioriterade att antas är team med vägledare och lärare alt. personallag från vägledningscentra eller motsvarande.

Var

Trollhättan, Högskolan i Väst: torsdag 12/10 och fredag 13/10.

Varberg, Campus Varberg: torsdag 7/12 och fredag 8/12.

Omfattning

Utbildningen omfattar fyra tillfällen. Gruppmöten och handledning mellan utbildningstillfällena sker via Adobe Connect.

Anmälan senast 31 maj

En sökande per anmälan. Antalet platser är begränsat. Ett urval kommer att göras efter ansökningstidens slut. Länk till anmälan

Kontakt

För frågor om antagning: syv@skolverket.se

För frågor om kursinnehåll: kristin.andersson@mah.se

Kursen anordnas av Malmö högskola

Nationella skolutvecklingsprogram

De här insatserna ingår i programmet "Skola och arbetsliv samt vidare studier"

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast granskad: 2017-05-16