Läs och lämna synpunkter på första utkastet till reviderad läroplan för förskolan

Förskolechefer, förskollärare och barnskötare är de som ska arbeta utifrån läroplanen och därför är vi mycket intresserade av att inkludera er i arbetet. Under två perioder i höst kan alla som vill läsa och lämna synpunkter på våra utkast till reviderad läroplan.

Barn som bygger

Så gör du

Läs utkastet till läroplanstext (Del 1: Förskolans värdegrund och uppdrag) (148 kB)

Lämna synpunkter i webbenkäten

När du besvarar enkäten kommer du att be ombedd att ange om du fyller i enkäten på egen hand eller som företrädare för en grupp. Du kommer att få svara på frågor om alla avsnitt i läroplanens första del när det gäller innehåll, språk och struktur.

Läroplanstexten och länken till enkäten finns tillgänglig från kl 8 den 11 september och är öppen till midnatt den 24 september.

Läs del 2 i november

Nästa tillfälle att läsa och lämna synpunkter är 6-19 november. Då kommer det att vara läroplanens andra del Mål och riktlinjer som är aktuell.

Senast granskad: 2017-09-10
Innehållsansvar: För- och grundskoleenheten