Läs och lämna synpunkter på utkast till reviderad läroplan för förskolan

Förskolechefer, förskollärare och annan personal är de som ska arbeta utifrån läroplanen och därför är vi mycket intresserade av att inkludera er i arbetet. Fram till den 19 november kan alla som vill läsa och lämna synpunkter på vårt utkast till reviderad läroplan.

Flicka som plockar en kula ur en burk.

När du besvarar enkäten kommer du att bli ombedd att ange om du fyller i enkäten på egen hand eller som företrädare för en grupp. Du kommer att få svara på frågor om alla avsnitt i läroplanens andra del, förutom del 2.5 Övergång och samverkan. Eftersom det är många frågor har vi i den här enkäten även lagt till möjligheten att inte svara på de frågor du inte vill svara på, du väljer då alternativet Avstår från att svara.

Läs utkastet till läroplanstext (Del 2: Mål och riktlinjer) (194 kB)

Lämna synpunkter i webbenkäten

Läroplanstexten och länken till enkäten finns tillgänglig från kl 8 den 6 november och är öppen till midnatt den 19 november.

Del 1: värdegrund och uppdrag

Under perioden 11-24 september var det möjligt att läsa och lämna synpunkter på Skolverkets första utkast till del 1: Förskolans värdegrund och uppdrag och att lämna synpunkter i en webbenkät. Totalt fick vi då in strax över 3 500 enkätsvar.

Skolverket lämnar sitt förslag till regeringen

Skolverket lämnar sitt förslag på reviderad läroplan till regeringen den 23 mars 2018. Det är sedan regeringen som fattar beslut om innehållet i läroplanen och när den ska träda ikraft.

Senast granskad: 2017-11-06
Innehållsansvar: För- och grundskoleenheten