Inspirationsfilmer med diskussionsfrågor

Se Utbildningsradions inspirationsfilmer där vi bland annat får träffa teknikprinsessor och stora som läser för små. Diskussionsfrågorna till filmerna kan vara ett stöd i arbetet med läroplanen när det gäller områdena språk, matematik, naturvetenskap och teknik.

Språk och kommunikation

Barn är rika på språk

Stora läser för små. Elever i grundskolan läser på olika språk för barn i förskolan.

Se Barn är rika på språk på UR:s webbplats

Frågor att diskutera

 • Vilka kopplingar ser ni till de andra målen i läroplanen och förskolans uppdrag i sin helhet?
 • På vilket sätt utgår verksamheten ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter?
 • På vilket sätt tar ni tillvara och utmanar barnens spontana intresse och nyfikenhet för språk och kommunikation?
 • Vilka möjligheter till kommunikation och samspel mellan barn och mellan barn och vuxna skapar ni på er förskola?
 • Hur ser miljön ut på er förskola? Är det en variationsrik miljö som på olika sätt utmanar och stimulerar barnen i deras språk och kommunikationsutveckling?
 • På vilket sätt syns det på er förskola att ni har ett interkulturellt förhållningssätt?
 • Finns det material som kan användas på olika sätt och som gynnar fantasi och kreativitet?
 • Vilka möjligheter ger ni barnen att bearbeta och formulera sina intryck, teorier och föreställningar i olika estetiska uttrycksformer inom detta målområde?

Naturvetenskap och teknik

Hålla temperaturen

Kan is smälta olika fort? Teknikprinsessorna undersöker hur fort is smälter beroende på var man placerar den.

Se Hålla temperaturen på UR:s webbplats

Frågor att diskutera

 • Vilka kopplingar ser ni till de andra målen i läroplanen och förskolans uppdrag i sin helhet?
 • På vilket sätt utgår verksamheten från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter?
 • På vilket sätt tar ni tillvara och utmanar barnens tankar, idéer, intresse och nyfikenhet för naturvetenskap och teknik?
 • Hur knyter ni konkreta och vardagsnära upplevelser av naturvetenskap och teknik till barnens tidigare erfarenheter och kunskaper?
 • Hur ser miljön ut på er förskola? Är det en variationsrik miljö som på olika sätt utmanar och stimulerar barnen till att upptäcka, utforska, samtala, argumentera och ställa frågor?
 • Vilka material och vilka redskap har ni på er förskola som inbjuder till att pröva, undersöka, experimentera samt bygga, skapa och konstruera?
 • Finns det material som kan användas på olika sätt och som gynnar fantasi och kreativitet?
 • Vilka möjligheter ges barnen att bearbeta och formulera sina intryck, teorier och föreställningar i olika estetiska uttrycksformer inom detta målområde?

Matematik

Om ett

Hur lång är egentligen en minut? Här får vi möta tre barn som undersöker vad de hinner göra på en minut.

Se Om ett på UR:s webbplats

Frågor att diskutera

 • Vilka kopplingar ser ni till de andra målen i läroplanen och förskolans uppdrag i sin helhet?
 • På vilket sätt utgår verksamheten ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter?
 • På vilket sätt tar ni tillvara och utmanar barnens tankar, idéer, intresse och nyfikenhet för matematik?
 • Hur knyter ni konkreta och vardagsnära upplevelser av matematik till barnens tidigare erfarenheter och kunskaper?
 • Hur ser miljön ut på er förskola? Är det en variationsrik miljö som inspirerar till matematiska upptäckter och på olika sätt utmanar och stimulerar barnen till att undersöka, resonera och reflektera?
 • Finns det material som kan användas på olika sätt och som gynnar fantasi och kreativitet?
 • Vilka möjligheter ges barnen att bearbeta och formulera sina intryck, teorier och föreställningar i olika estetiska uttrycksformer inom detta målområde?
Senast granskad: 2016-02-22
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner