Stöd i förskolans arbete

Förskolechefen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt målen i läroplanen och förskolans uppdrag. Här finns tips om material som kan vara till stöd i verksamheten.

Filmer om läroplanen

Se filmerna och lär dig mer om skollagen, förskolans läroplan och vilken betydelse barngruppernas storlek har.

Filmer om förskolan


Pedagogisk dokumentation

Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan man arbeta med att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet.

Stödmaterialet Uppföljning, utvärdering och utveckling Kvalitetsarbete Mer om pedagogisk dokumentation


Värdegrund och likabehandling

Värdegrund i förskola och skola Plan för skolan - verktyg för det systematiska likabehandlingsarbetet


Språkutveckling och flerspråkighet

Flerspråkighet - inspiration och vägledning

Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling


Ämnesområden

Matematik

Senast granskad: 2016-02-22
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner