Diskutera och utveckla

När lärare analyserar och utvärderar sin undervisning tillsammans med kolleger leder det till ett bättre resultat hos eleverna.

Språkutvecklande arbetssätt

Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare.

Språkutvecklande arbetssätt


Digitala verktyg i musik

Digitala verktyg i musik ger fler elever möjlighet att utveckla sitt eget musikskapande, från idé till egen musikproduktion.

Digitala verktyg i musik

Senast granskad: 2016-03-11
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner