Digitala verktyg i musik

Digitala verktyg i musik ger fler elever möjlighet att utveckla sitt eget musikskapande, från idé till egen musikproduktion. Användningen av modern teknik som verktyg i kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande är en viktig del i Lgr 11.

I kursplanen i musik framgår det tydligt att eleverna ska få möjlighet att använda digitala verktyg i olika musikaliska former och sammanhang. Här hittar du som musiklärare i årskurs 4-9 en film och ett diskussionsunderlag som du kan använda som stöd för din planering av undervisningen.

Materialet kan också användas tillsammans med kollegor för att reflektera över hur kursplanen i musik kan omsättas i en undervisningspraktik med fokus på digitala verktyg.

Film

Filmen består av teoridelar där ämnesexperter från Linnéuniversitetet diskuterar digitala verktyg såväl som av mer praktiknära delar med exempel på vad användning av digitala verktyg i musikskapande kan innebära i olika årskurser (4-9). Filmen visar hur lärare på Kungshögsskolan i Ljungby tillsammans med eleverna planerar och genomför undervisning där digitala verktyg är en viktig del.

 

Diskussionsunderlag

Ett diskussionsunderlag som riktar sig till dig som är musiklärare och/eller till arbetslag. Diskussionsunderlaget kan användas i kombination med filmen eller helt fristående.

Diskutera: Digitala verktyg i musik


 

Senast granskad: 2014-04-07
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner