Att planera sin undervisning i teknik

Teknik är ett nytt ämne i grundsärskolan och många lärare frågar efter stöd i arbetet. Monica Schack och Petra Filipsson har båda lång erfarenhet av att arbeta med teknik i grundsärskolan. Här berättar de om hur de planerar sin undervisning i ämnet. De delar även med sig av tre planeringar som är gjorda utifrån de nya kursplanerna.

Elever

Petra Filipsson

- Det roligaste som lärare är att se elevernas entusiasm när de konstruerar, säger Petra. Här berättar Petra om hur hon gjorde när hon planerade och genomförde ett arbetsområde om staden.

Läs mer om hur Petra tänker när hon planerar sin undervisning, och se två av hennes planeringar.

Petra planerar i tre steg

 

Monica Schack

− Teknik ingår i allting, det går att väva in så mycket i det, säger Monica. Jag gillar att undervisa i NO också, men jag tycker att det är mer frihet i teknik. Och det ger eleverna så mycket att få arbeta med händerna.

Läs mer om hur Monica närmade sig teknikämnet, och se två av hennes planeringar.

Utbildningen fick Monica att våga

 

Att planera sin undervisning i teknik

När man planerar ett arbetsområde i undervisningen är Skolverkets Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen ett stöd i arbetet. Gå in här för en sammanfattning av de delar av råden som handlar om planering.

Att planera utifrån kursplanen

 

Senast granskad: 2016-02-22
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner