Utbildningen fick Monica att våga

Monica Schack har undervisat i NO i grundsärskolan i flera år. När hon hörde talas om det nya teknikämnet bestämde hon sig för att gå en fortbildningskurs. På utbildningen fick hon fördjupade ämneskunskaper, didaktisk kunskap och inte minst självförtroende.

När Monica pratar om det nya teknikämnet i grundsärskolan låter hon entusiastisk.

− Teknik ingår i allting, det går att väva in så mycket i det, säger hon. Jag gillar att undervisa i NO också, men jag tycker att det är mer frihet i teknik. Och det ger eleverna så mycket att få arbeta med händerna.

Monica är den enda teknikläraren på skolan. Men hon ingår i ett lokalt nätverk i Luleå för lärare som undervisar i naturorienterande ämnen och teknik. Tanken med nätverket är att deltagarna ska träffa varandra två gånger per termin och därefter vara kontaktlärare på sina skolor. Då har de möjlighet att sprida kunskaper och inspiration till sina kollegor.

Monica Schack Monica Schack
− Jag känner mig ganska ensam i mitt ämne, säger Monica. Därför är jag så glad att jag är med i nätverket. Vi får jättemycket inspiration från Teknikens hus här i Luleå och från universitetet. De andra deltagarna jobbar i grundskolan, men de är lärare i årskurserna 1 till 7 och det stämmer ju ganska väl överens med kursplanen i teknik för årskurserna 7 till 9 i grundsärskolan.

En del rädsla

En gång per termin delar Monica med sig till sina kollegor på skolan vad de har arbetat med i det lokala nätverket. Då diskuterar de tillsammans på skolan hur man kan planera och undervisa i teknik.

− De har varit väldigt positiva, säger hon. De har tyckt att det har varit roligt. Men det finns också en viss rädsla hos vissa. Bara själva ordet teknik kan göra en del rädda.

Monica tror att den många gånger överdrivna respekten för teknik framför allt beror på att många inte har någon vana av att arbeta med det. En vidareutbildning kan vara ett steg på vägen mot att våga närma sig ämnet.

− När man inte har så mycket egna erfarenheter av något så blir man rädd, säger hon. Jag tror att man måste få jobba mer med det helt enkelt. Då får man nya erfarenheter och behöver inte vara lika skräckslagen.

Att våga prova innebär också att våga göra fel, understryker hon.

− Jag tror att man måste tillåta sig att misslyckas oftare som pedagog för att komma vidare med saker. Det tror jag att alla måste gå igenom. Om jag inte gör rätt första gången, så går det faktiskt att göra rätt andra gången.


Borttagen planering

Kemikalieinspektionen avråder från att låta små barn skruva isär elektriska apparater på grund av att de kan innehålla flamskyddsmedel. Trots att riskerna bedöms vara mycket små har vi därför valt att ta bort planeringen Pilla som tidigare fanns här.

Senast granskad: 2016-02-22
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner