Tidigare kursplaner för grundsärskolan

Från och med hösten 2011 gäller Lgrsär 11 med kursplaner och kunskapskrav för grundsärskolan. För de elever som påbörjade sin utbildning innan dess gäller dock fortfarande de tidigare kursplanerna.

Tidigare läroplan för grundsärskolan och träningsskolan

Tidigare läroplan för grundsärskolan, Lpo 94


Tidigare kursplaner

Grundsärskola 2000 Träningsskola 2000

Senast granskad: 2016-02-19
Innehållsansvar: För- och grundskoleenheten