Tidigare kursplaner

Grundsärskolans kursplaner och betygskriterier. Uppgifter om studievägar, ämnen, kurser och skolor för alla skolformer hittar du på webbplatsen kursinfo.