Grundskolan

Grundskolan är en nioårig obligatorisk skolform. De flesta barn börjar årskurs 1 höstterminen det år de fyller 7 år.

Läroplan och kursplaner

Läroplanen innehåller fem delar:

  1. Skolans värdegrund och uppdrag
  2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen
  3. Förskoleklassen
  4. Fritidshemmet
  5. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav

Del 1 och 2 är i princip densamma för grundsärskolan, specialskolan och sameskolan och gäller också för fritidshemmet och förskoleklassen.

Grundskolans läroplan och kursplaner Beställ eller ladda ner läroplanen (reviderad 2016)

Timplan

En elev i grundskolan har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar, hur de ska fördelas framgår av timplanen.

Timplan för grundskolan

Senast granskad: 2017-04-10
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner