Grundskolan

Grundskolan är en nioårig obligatorisk skolform. De flesta barn börjar årskurs 1 höstterminen det år de fyller 7 år.

Läroplan och kursplaner

Läroplanen innehåller fem delar:

  1. Skolans värdegrund och uppdrag
  2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen
  3. Förskoleklassen
  4. Fritidshemmet
  5. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav

Del 1 och 2 är i princip densamma för grundsärskolan, specialskolan och sameskolan och gäller också för fritidshemmet och förskoleklassen.

Läs läroplanen och kursplanerna

Ladda ner eller köp läroplanen (reviderad 2017 med digital kompetens)

Ladda ner läroplanen (reviderad 2016)

Timplan

En elev i grundskolan har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar, hur de ska fördelas framgår av timplanen.

Timplan för grundskolan

Senast granskad: 2017-06-30
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner