Judiska studier

Huvudmän för grundskolor med årskurserna 7-9 kan ansöka till Skolverket om att få anordna särskild utbildning i judiska studier. Utbildningen ska vara öppen för alla och ta emot elever från hela landet.

I den särskilda utbildningen ingår ämnet judiska studier som omfattar judisk religion, historia, tradition och kultur. De elever som går den särskilda utbildningen ska också erbjudas möjligheten att välja hebreiska och jiddisch som språkval. De elever som även vill läsa franska, spanska, tyska eller något annat modernt språk som språkval kan göra det.

 

Ämnet judiska studier

Det finns en kursplan med kunskapskrav i ämnet judiska studier för årskurs 7-9. Utgångspunkten har varit att kunskapskraven ska kunna nås under en undervisningstid av 240 timmar inom ramen för skolans val. De elever som läser judiska studier ska få betyg i ämnet.

För att undervisa i judiska studier ska huvudmannen använda en lärare med en utbildning avsedd för undervisning i historia, religionskunskap eller samhällskunskap i grundskolans årskurs 7-9.

 


Elever från hela landet

För att ge fler elever möjlighet att gå i en skola där judiska studier erbjuds, ska elever från hela landet tas emot. Om platserna inte räcker till alla som önskar delta i utbildningen, ska urvalet göras enligt följande ordning:

1. Elevens hemkommun

Sökande från den kommun där utbildningen anordnas, eller från en kommun som anordnaren har relevanta samverkansavtal med, har företräde framför sökande från andra kommuner. Observera att detta endast gäller för offentliga huvudmän eftersom fristående skolor är riksrekryterande.

2. Datum för anmälan

De elever som gör sin ansökan till den särskilda utbildningen tidigt har företräde framför de som gör sin anmälan senare.

 

Ansökan

Den som vill ansöka om att anordna särskild utbildning i judiska studier ska ansöka till Skolverket. Ansökan ska finnas hos Skolverket senast den 15 december läsåret innan det läsår utbildningen planeras att starta. Sista ansökningsdag inför läsåret 2015/16 är den 15 december 2014.
Hämta ansökningsblanketten (94 kB)

 
Skolverket godkänner en ansökan om:

  • utbildningen uppfyller villkoren i förordningen (länk till förordningen finns i sidans högermarginal),
  • utbildningen i övrigt uppfyller kraven på utbildning i grundskolan,
  • kostnaderna för utbildningen inte överstiger kostnaderna för annan utbildning i grundskolan hos huvudmannen, och
  • utbildningen bedöms bidra till syftet med den särskilda utbildningen: att öka möjligheterna för elever i grundskolan som tillhör den nationella minoriteten judar att fördjupa sina kunskaper om sin minoritets kultur, historia, traditioner och religion.

I Skolverkets beslut om tillstånd kommer det att anges vid vilken skolenhet huvudmannen får anordna utbildningen, hur många elever som utbildningen får omfatta och hur urval till platserna ska göras. Beslutet kommer även att ange hur länge tillståndet gäller. Ett tillstånd får gälla i högst sex år.


Kontakt

Mattias Ludvigsson
mattias.ludvigsson@skolverket.se
Tel: 08-527 333 72

Senast granskad: 2014-01-22
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner