Timplan för grundskolan

En elev i grundskolan har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar, hur de ska fördelas framgår av tabellen nedan.

Bild 230
Hem- och konsumentkunskap 118
Idrott och hälsa 500
Musik 230
Slöjd 330
Svenska eller svenska som andraspråk 1 490
Engelska 480
Matematik 1 125
Geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap 885
Biologi, fysik, kemi, teknik 800
Språkval 320
Elevens val 382
Totalt garanterat antal timmar 6 890
Därav skolans val 600

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. Antalet timmar för svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik får dock inte minskas.

Utbildning utan timplan

En huvudman kan ansöka till Skolinspektionen om att få bedriva utbildning i grundskolan utan att tillämpa timplanen (9 kap. 23 § skolförordningen).

Nyanlända elever

Efter att en nyanländ elev har placerats i en årskurs ska eleven få minst den tid som återstår för de övriga eleverna i den årskursen under den kvarvarande skoltiden (10 kap. 5 § skollagen).


Ytterligare utökad undervisningstid i matematik

Undervisningstiden i matematik har utökas med 105 timmar, se den reviderade timplanen ovan. Förändringen gäller i grundskolan, grundsärskolan (utom träningsskolan), specialskolan och sameskolan och träder i kraft den 1 juli 2016. Den utökade undervisningstiden gäller för elever som börjar årskurs 4 hösten 2016. Den totala undervisningstiden i matematik för de eleverna blir därmed minst 1 125 timmar.

Övergångsbestämmelser

För elever som börjar i grundskolans årskurs 5 höstterminen 2016 gäller följande:

  • den totala undervisningstiden ska vara minst 6 855 timmar.
  • undervisningstiden i ämnet matematik ska vara minst 1 090 timmar.

För elever som börjar i grundskolans årskurs 6 höstterminen 2016 gäller följande:

  • den totala undervisningstiden ska vara minst 6 820 timmar.
  • undervisningstiden i ämnet matematik ska vara minst 1 055 timmar.
     

Grundsärskolan, sameskolan och specialskolan

Timplanerna för grundsärskolan, sameskolan och specialskolan ser annorlunda ut, se dem här:

Timplan för grundsärskolan

Timplan för sameskolan

Timplan för specialskolan
 

Senast granskad: 2016-06-15