Timplan för grundskolan

En elev i grundskolan har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar, hur de ska fördelas framgår av tabellerna nedan.

Timplan utan stadieindelning

Timplanen gäller för elever som börjar årskurs 7, 8 eller 9 höstterminen 2018.

Bild 230
Hem- och konsumentkunskap 118
Idrott och hälsa 500
Musik 230
Slöjd 330
Svenska eller svenska som andraspråk 1 490
Engelska 480
Matematik 1 125
Geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap 885
Biologi, fysik, kemi, teknik 800
Språkval 320
Elevens val 382
Totalt garanterat antal timmar 6 890
Därav skolans val 600

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. Antalet timmar för svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik får dock inte minskas.

Utbildning utan timplan

En huvudman kan ansöka till Skolinspektionen om att få bedriva utbildning i grundskolan utan att tillämpa timplanen (9 kap. 23 § skolförordningen).

Nyanlända elever

Efter att en nyanländ elev har placerats i en årskurs ska eleven få minst den tid som återstår för de övriga eleverna i den årskursen under den kvarvarande skoltiden (10 kap. 5 § skollagen).


Stadieindelad timplan

Timplanen gäller för elever som börjar årskurs 1-6 höstterminen 2018.

Ämne Lågst. Mellanst. Låg/  mellanst. Högst. Totalt
Bild 50 80   100 230
Engelska 60 220   200 480
Hem- och konsumentkunskap     36 82 118
Idrott och hälsa 140 160   200 500
Matematik 420 410   295 1 125
Musik 70 80   80 230
Naturorienterande ämnen 143 193   264 600
Biologi   55   75  
Fysik   55   75  
Kemi   55   75  
Samhällsorienterande ämnen 200 333   352 885
Geografi   70   75  
Historia   70   75  
Religionskunskap   70   75  
Samhällskunskap   70   75  
Slöjd 50 140   140 330
Svenska eller svenska som andraspråk 680 520   290 1 490
Teknik 47 65   88 200
Språkval   48   272 320
Elevens val         382
Totalt garanterat antal timmar 1 860 2 249 36 2 363 6 890
Därav skolans val         600

När det gäller de naturorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet garanterade en minsta undervisningstid om 55 timmar i respektive ämne. De resterande 28 timmarna får fördelas fritt mellan de tre ämnena i mellanstadiet. I högstadiet är eleverna garanterade en minsta undervisningstid om 75 timmar i respektive ämne. De resterande 39 timmarna får fördelas fritt mellan de tre ämnena i högstadiet.

När det gäller de samhällsorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet garanterade en minsta undervisningstid om 70 timmar i respektive ämne. De resterande 53 timmarna får fördelas fritt mellan de fyra ämnena i mellanstadiet. I högstadiet är eleverna garanterade en minsta undervisningstid om 75 timmar i respektive ämne. De resterande 52 timmarna får fördelas fritt mellan de fyra ämnena i högstadiet.

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen per stadium för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. Det är däremot inte tillåtet att minska antalet timmar för svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Nyanlända elever

Efter att en nyanländ elev har placerats i en årskurs ska eleven få minst den tid som återstår för de övriga eleverna i den årskursen under den kvarvarande skoltiden (läs mer i skollagen: 10 kap. 5 §). Bestämmelserna om prioriterad timplan finns i 9 kap. 4 a § skolförordningen. Prioriterad timplan kan innebära avvikelser från antalet timmar per ämne.

Senast granskad: 2018-02-01
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner