Kursplaner i A3-format

Grundskolans ämnen

Bild Biologi Biologi (reviderad 2017 med digital kompetens) Engelska Fysik Fysik (reviderad 2017 med digital kompetens) Geografi Geografi (reviderad 2017 med digital kompetens) Hem- och konsumentkunskap Historia Historia (reviderad 2017 med digital kompetens) Idrott och hälsa Idrott och hälsa (reviderad 2017 med digital kompetens) Kemi Kemi (reviderad 2017 med digital kompetens) Matematik Matematik (reviderad 2017 med digital kompetens) Moderna språk Moderna språk (kinesiska) Modersmål Modersmål (finska) Modersmål (jiddisch) Modersmål (meänkieli) Modersmål (romani chib) Musik Religionskunskap Religionskunskap (reviderad 2017 med digital kompetens) Samhällskunskap Samhällskunskap (reviderad 2017 med digital kompetens) Slöjd Slöjd (reviderad 2017 med digital kompetens) Svenska Svenska (reviderad 2017 med digital kompetens) Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk (reviderad 2017 med digital kompetens) Teckenspråk för hörande Teknik Teknik (reviderad 2017 med digital kompetens)

Grundsärskolans ämnen

Bild

Engelska

Hem- och konsumentkunskap

Idrott och hälsa

Matematik

Modersmål

Musik

Naturorienterande ämnen

Samhällsorienterande ämnen

Slöjd

Svenska

Svenska som andraspråk

Teknik

Inriktningen träningsskolans ämnen

Estetisk verksamhet

Kommunikation

Motorik

Vardagsaktiviteter

Verklighetsuppfattning

Sameskolans ämne

Samiska

Specialskolans ämnen

Engelska för döva och hörselskadade

Moderna språk för döva och hörselskadade

Rörelse och drama

Svenska för döva och hörselskadade

Teckenspråk för döva och hörselskadade

Kursplaner för döva och hörselskadade elever med utvecklingsstörning 

Engelska för döva och hörselskadade elever med utvecklingsstörning

Kommunikation för döva och hörselskadade elever med utvecklingsstörning

Rörelse och drama för elever med utvecklingsstörning

Svenska för döva och hörselskadade elever med utvecklingsstörning

Teckenspråk för döva och hörselskadade elever med utvecklingsstörning

Senast granskad: 2017-10-04
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner