Läroplaner och kursplaner för grundskoleutbildning

Utbildningen inom grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan styrs av läroplan och kursplaner.

Senast granskad: 2016-02-26
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner