Språkkoder

Här finns språkkoder för moderna språk och modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer. Språkkoderna är hämtade från internationell språkstandard (ISO 639-3).

Saknas kod för det språk din skola tänker erbjuda kan du kontakta Skolverket. För grundskolan gäller att språkkoden anges tillsammans med ämnets förkortning.

Ladda ner språkkoderna

Exempel spanska

• M1 för Moderna språk inom ramen för elevens val Exempel spanska elevens val M1 SPA
• M2 för Moderna språk inom ramen för språkval Exempel spanska språkval M2 SPA
• ML för modersmål Exempel spanska modersmål ML SPA

Senast granskad: 2016-03-11
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner