Läroplan och ämnesplaner för gymnasieutbildning

Gymnasieutbildningen i Sverige är frivillig. Den består av gymnasieskola, gymnasiesärskola och studier på gymnasial nivå inom vuxenutbildningen.

Senast granskad: 2017-09-11