Ämnesplaner och ämnesområdesplaner för gymnasiesärskolan

Från och med höstterminen 2013 gäller nya ämnes- och ämnesområdesplaner för gymnasiesärskolan. Ämnesplanerna gäller för de nio nationella programmen. Elever som behöver anpassa utbildningen utifrån de egna förutsättningarna läser individuella program och för dessa gäller ämnesområdesplaner.

Ämnesplanerna gäller också för särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå. För elever som påbörjade sin utbildning före ht 2013 gäller de tidigare kursplanerna.

Program, ämnesplaner, kurser och ämnesområdesplaner

I vår söktjänst hittar du program, ämnesplaner, kurser och ämnesområdesplaner inom gymnasiesärskolan. Sök program, ämnesplaner, kurser och ämnesområdesplaner Lista över ämnen och ämnesområden (108 kB)

Läroplan

Läroplan för gymnasiesärskolan 2013

skärmdump av betaversionen av nya skolverket.se

Besök betaversionen av nya skolverket.se

Under sommaren 2018 kommer vår webbplats att ersättas av en ny. Redan nu kan du gå in och titta på den nya webbplatsen som håller på att byggas upp.

Besök betaversionen av nya skolverket.se

Gemensamma ämnen för  nationella program

 • Engelska
 • Estetisk verksamhet
 • Historia
 • Idrott och hälsa
 • Matematik
 • Naturkunskap
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska eller svenska som andraspråk

Ämnesområden för individuella program

 • Estetisk verksamhet
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Natur och miljö
 • Individ och samhälle
 • Språk och kommunikation.
   
Senast granskad: 2018-04-20
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner