Individuell studieplan för gymnasiesärskolan

Varje elev i gymnasiesärskolan ska ha en individuell studieplan. Rektor har ett särskilt ansvar för att skolan tar fram en sådan i dialog med eleven. Skolverket har tagit fram ett stödmaterial för gymnasiesärskolan.

Innehåll i den individuella studieplanen

Den individuella studieplanen för elev i gymnasiesärskola ska innehålla information om:

  • vilken studieväg eleven går på och de val av kurser eller ämnesområden som eleven har gjort,
  • om eleven följer ett fullständigt eller utökat program,
  • vilka kurser som ingår i elevens fullständiga program och, om eleven följer ett utökat program, vilka kurser som ligger utanför det fullständiga programmet,
  • om eleven följer ett individuellt anpassat program och i så fall vilka kurser som har bytts ut,
  • om eleven följer ett reducerat program och i vilken omfattning samt om möjligt vilka kurser som har tagits bort.
Senast granskad: 2015-05-06
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner