Läroplan och ämnesplaner för gymnasieskolan

Gymnasieutbildningen i Sverige är frivillig. Det finns 18 nationella program i gymnasieskolan, 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. Ämnesplanerna gäller också för studier på gymnasial nivå inom vuxenutbildningen.

Ämnesplaner, program och examensmål

I vår söktjänst hittar du ämnsplaner, kurser, program, inriktningar och yrkesutgångar. Här hittar du också programstrukturer och kommentarer till många av ämnesplanerna, liksom översättningar till engelska.

Sök program, examensmål och ämnesplaner med kommentarer

Läroplan på svenska och engelska

Läroplanen innehåller skolans värdegrund och uppgifter, övergripande mål och riktlinjer samt examensmål och ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena.

Läroplan för gymnasieskola Curriculum for the upper secondary school

skärmdump av betaversionen av nya skolverket.se

Besök betaversionen av nya skolverket.se

Under sommaren 2018 kommer vår webbplats att ersättas av en ny. Redan nu kan du gå in och titta på den nya webbplatsen som håller på att byggas upp.

Besök betaversionen av nya skolverket.se

Senast granskad: 2018-04-20
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner