Aktuella remisser inom gymnasieskolan

Under denna avdelning presenterar vi aktuella remisser inom gymnasieskolan. Remisserna finns tillgängliga för synpunkter under en given tidsperiod (vanligtvis några veckor) och plockas bort när remisstiden har passerats.

Just nu vill vi gärna ha synpunkter på följande remisser

 (remissperiod 12 april – 22 maj 2018)

Senast granskad: 2018-04-12
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation