Aktuella remisser inom gymnasieskolan

Under denna avdelning presenterar vi aktuella remisser inom gymnasieskolan. Remisserna finns tillgängliga för synpunkter under en given tidsperiod (vanligtvis några veckor) och plockas bort när remisstiden har passerats.

Just nu vill vi gärna ha synpunkter på följande remisser

Nya ämnesplaner på gymnasieingenjörsutbildningen (remissperiod 12 mars – 6 april)

Omklassificering av ämnet design (remissperiod 12 mars – 6 april)

Förslag till konsekvensbeskrivning gällande förändringar inom gymnasieskolans program (remissperiod 15 mars – 12 april)

Senast granskad: 2018-03-12
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation