Remiss: Förslag till förändringar inom VVS- och fastighetsprogrammet

Skolverket vill gärna få in synpunkter på förslag gällande nya föreskrifter och ändringar av föreskrifter som ingår i Skolverkets författningssamling (SKOLFS).

Remissen gäller

 • nya ämnesplaner för sprinklerteknik, ventilation – installation samt ventilation – plåtslageri
 • ändringar i ämnesplaner för ellära, elektroteknik och ventilationsteknik omfattas samt vilka kurser som får erbjudas inom VVS- och fastighetsprogrammet samt bygg- och anläggningsprogrammet
 • ändringar i föreskrifter om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne
 • förändringar av VVS- och fastighetsprogrammet med möjligt ikraftträdande den 1 augusti 2019.

Ta del av förslaget i sin helhet

Dokumentet innehåller bland annat avsnitt om sammanfattning, bakgrund, problembeskrivningar och förslag.

Konsekvensutredning (255 kB)

Missiv (126 kB)

Bilagor till konsekvensutredningen

 1. Ämnesplan för ämnet sprinklerteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. (nytt ämne) (158 kB)
 2. Ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:49) om kurser för VVS- och fastighetsprogrammet (138 kB)
 3. Ändringar i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne (86 kB)
 4. Ämnesplan för ämnet ventilation - plåtslageri i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. (nytt ämne) (221 kB)
 5. Ämnesplan för ämnet ventilation - installation i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. (nytt ämne) (287 kB)
 6. Ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:39) om kurser för bygg- och anläggningsprogrammet (168 kB)
 7. Ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:81) om ämnesplan för ämnet ventilationsteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå (89 kB)
 8. Ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:153) om ämnesplan för ämnet elektroteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå (204 kB)
 9. Ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:154) om ämnesplan för ämnet ellära i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå (202 kB)
 10. Förslag till ändringar i examensmålen för VVS- och fastighetsprogrammet (2019) (74 kB)
 11. Förslag till ändringar i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:49) om kurser för VVS- och fastighetsprogrammet (2019) (122 kB)
 12. Skolverkets och UHRs principer för utformning av kunskapskriterier (65 kB)

Så lämnar du synpunkter

Du mejlar oss dina synpunkter på denna adress:   remiss.vf@skolverket.se

Det är viktigt att du tydligt anger vilka förslag och ändringar som du tycker till om. Ange även Skolverkets diarienummer 6.1.1-2017:803.

Senast den 10 maj 2018 vill vi ha dina synpunkter.

Senast granskad: 2018-04-12
Innehållsansvar: Gymnasieenheten