Ansök om att bedriva nya nationella kurser

Huvudmannen för en skola eller andra intressenter kan ansöka om nya kurser. En ny kurs ska ge kunskaper i ett befintligt ämne eller i ett nytt ämne

Skolverket bedömer behovet utifrån ansökan och tar fram och beslutar om ny kurs. En huvudman eller annan intressent som vill ansöka om en ny kurs gör det via Skolverkets webbplats. Ansökningsformuläret är detsamma för gymnasieskolan och för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Vissa fält i ansökan rör bara gymnasieskolan.

Vid bedömning av ansökningarna undersöker Skolverket bland annat om det efterfrågade kursinnehållet ryms inom gymnasieskolans uppdrag och om det redan finns i en fastställd kurs, innan beslut tas om att ta fram kursen.

Ansökan skickas till Skolverket senast den 31 januari för start året därpå.

Skolverkets föreskrifter för ansökan om ny kurs (SKOLFS 2010:29) gäller bara för gymnasieskolan.
 

Senast granskad: 2017-06-15
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner