Delade yrkesämnen

Många yrkesämnen har varit för breda i sin konstruktion för att kunna ge lärare behörighet att bedriva undervisning i ämnena. Därför har nu Skolverket delat upp flera yrkesämnen i gymnasieskolan i nya ämnen.

OBS! Alla nya ämnen (förutom hälsa och hälsovård) ska börja tillämpas på utbildning från och med den 1 juli 2015.

Detta innebär att kurser som elever påbörjar efter den 1 juli 2015 ska vara i det nya ämnet. Elever som tidigare börjat läsa en kurs i ett upphävt ämne får dock slutföra kursen.

Ämnena delas enligt tabellen nedan.

Störst ändringar för ämnet hotell

Ämnesplanen för ämnet hotell i gymnasieskolan upphävs och delas upp i två nya ämnen, reception respektive våningsservice. Kursen frukost och bufféservering flyttas från ämnet hotell till ämnet serveringskunskap. Kursen hotelladministration i ämnet hotell upphävs. Kursens innehåll motsvaras av kursen administration 1 i ämnet administration.

Här hittar du ämnesplaner, kurser och kurskoder

Gammalt ämne

Nya ämnen

Får tillämpas på utbildning fr.o.m.

automationsteknik

automatiserade system

elmotordrivsystem

fastighetsautomation

industriautomation

1 juli 2015

elektroniksystem

elektroniksystem - installation och underhåll

marina elektroniksystem

1 juli 2015

mönsterkonstruktion

datoriserad mönsterhantering

manuell mönsterkonstruktion

1 juli 2015

hotell

reception

våningsservice

1 juli 2015
hälsa

hälsa

hälsovård

Obs!
1 juli 2014

turism

aktiviteter och värdskap

reseproduktion och marknadsföring

1 juli 2015

naturbruksteknik

fordon och redskap inom naturbruk

lantbruksmaskiner

lastmaskiner och truckar inom naturbruk

skogsmaskiner

trädgårdsmaskiner

1 juli 2015

odling

växtodling

trädgårdsodling

1 juli 2015

rid- och körkunskap

ridning och körning

travkunskap

1 juli 2015

stycknings- och charkuterikunskap

styckningskunskap

charkuterikunskap

1 juli 2015

VVS-teknik

VVS-installation

industrirör svets VVS

1 juli 2015

Detta gäller för lärarleg

Lärare som redan har fått legitimation med behörighet i något av de  ämnen som utgår kommer att beviljas behörighet i de nya ämnena som ersätter de gamla och som de själva önskar bli behöriga i.

Lärare som har sökt men ännu inte fått legitimation i ett ämne som nu utgår kommer att beviljas behörighet i de nya ämnen som de själva önskar bli behöriga i och har relevanta yrkeskunskaper för.

Här kan du läsa mer om vilka ämnen som har delats och hur de nya ämnena ser ut.

Senast granskad: 2015-07-02
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner